Tillväxt i hela landet

I vår plan för ett starkare Sverige ingår tillväxt i hela landet. Därför vill vi att företagande och vardagsliv ska fungera smidigt på landsbygden. Vi är emot lastbilsskatt, höjd skatt på drivmedel och vill kompensera jord- och skogsbruket för höjd dieselskatt.

Företagande ska bejakas, inte bekämpas. Vi vill bland annat tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och sprit för att ta tillvara på landsbygdens tillväxtpotential. Det måste också bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten. Våra förslag för mer ändamålsenliga regler för strandskydd behöver genomföras. 

  • Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning
  • Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda 
  • Nej till straffskatter på transporter 
  • Beslut om vargförvaltningen ska fattas så nära dem som berörs som möjligt
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss