Pressrelease
1 jun 2018

Sverige ska vara ett digitalt föregångsland

I dag presenterar Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, vice ordförande i riksdagens trafikutskottet och talesperson i digitaliseringsfrågor, en rapport med breda åtgärder för ökad digitalisering och användning av AI. Syftet är att stärka Sveriges position som föregångsland inom digitalisering och på så sätt främja såväl konkurrenskraft som välfärd.

Digitalisering och artificiell intelligens (AI) innebär ett i grunden förändrat samhälle. Rätt mött kan digitaliseringen leda till stärkt konkurrenskraft, ökad tillväxt och en bättre välfärd. Då krävs att politiken ger rätt förutsättningar för nya jobb att växa fram och samhället att ställa om. 

- Utvecklingen ställer nya krav på individer, företag och det offentliga. För att Sverige ska kunna vara ett föregångsland inom digitalisering och AI krävs en mer offensiv och sammanhållen politik. Moderaternas mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och främja användningen av AI, säger Ulf Kristersson. 

- Digitaliseringen är inget självspelande piano. I dag ligger Sverige efter flera jämförbara länder – och vi tappar snabbt mark. Särskilt vad gäller det offentligas digitalisering. Därför behöver vi ta ett helhetsgrepp om digitaliseringen, säger Jessica Rosencrantz. 

Sammanfattning av förslagen för att stärka digitalisering och användning av AI i Sverige: 

• Utse en central politisk funktion inom regeringskansliet med ansvar för att samordna regeringens digitaliseringsarbete och driva på för digitaliseringen av Sverige. 

• Ge myndigheter i uppdrag att strategiskt arbeta för att öka utbudet och tillgängligheten av öppna data. 

• Utred möjligheterna till en nationell digital plattform där medborgare kan koppla upp sig mot en gemensam portal för kontakt med kommuner, landsting och myndigheter. 

• Främja digitala verktyg i sjukvården, och göra en översyn av lagstiftningen inom hälso- och sjukvården för att anpassa dem till nya digitala tjänster. 

• Återuppta trepartssamtal för omställning på arbetsmarknaden för att hitta en modell för kompetensutveckling, omställning och ett livslångt lärande i offentlig såväl som privat sektor. 

• Upprätta ett forskningsinstitut för AI. 

• Växla upp tempot kring 5G för att främja EU:s digitala inre marknad

Se pressträffen: https://www.facebook.com/moderaterna/videos/10155415491151156/

Läs mer: http://cdn.moderat.se/caa7af5f-d184-4272-93a4-7601c3334819/Documents/sverige-ska-vara-ett-digitalt-foregangsland-pm.pdf

Läs rapporten: http://cdn.moderat.se/caa7af5f-d184-4272-93a4-7601c3334819/Documents/sverige-ska-vara-ett-digital-foregangsland-rapport.pdf