Nyhetsartikel
30 nov 2018

Sverige ska hålla ihop - Moderaternas budgetmotion

Idag presenterades Moderaternas budgetmotion i riksdagen av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson. Med Moderaternas budget får Sveriges pensionärer och alla inkomsttagare sänkt skatt. Välfärden i kommuner och landsting/regioner stärks med fem miljarder kronor. Dessutom tas viktiga steg mot målet om fler poliser i hela landet.

Moderaternas budget tar tag i samhällsproblemen här och nu. Det handlar om att återupprätta samhällskontraktet där man ska kunna lita på att staten sköter sina grundläggande uppgifter. Samtidigt behöver Sverige reformer för ökad tillväxt så att vi är rustade för den dag då ekonomin vänder nedåt.

– Med vår budget får Sverige en ny riktning. Vi bryter med de senaste årens reformtrötthet och politiska vänstervridning. Vi tar borgerliga och liberala reformer från ord till handling, sa Ulf Kristersson. 

– Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta, fortsatte Elisabeth Svantesson. 

Moderaternas budgetmotion är förankrad i den gemensamma reformagenda som Alliansens partier gick till val på. Budgeten fokuserar på fyra områden:

  • Återupprätta samhällskontraktet. Moderaterna satsar tre miljarder kronor på försvaret redan 2019. Polisen stärks för att bekämpa gängkriminalitet, stöldligor och annan brottslighet. Vårdköerna ska kortas och det behövs fler undervisningstimmar i skolan.
     
  • Reformer för jobb och tillväxt. Moderaterna sänker skatten för alla som arbetar - det stärker drivkrafterna till arbete. Och vi sänker skatten för alla pensionärer - för att det är rättvist. Genom förslaget om tredubblat RUT-avdrag skapas förutsättningar för fler enkla jobb.
  • Lika möjligheter i hela landet. Arbetslinjen ska gälla alla, och skolan ska ge vartenda barn en bra start i livet. Den som är nyanländ ska mötas av krav på att lära sig svenska för att kunna komma in i samhället.

    Att Sverige ska hålla ihop handlar också om att kunna leva och bo i hela landet. Därför vill Moderaterna frysa överindexeringen av bensinskatten, satsa på väg- och järnvägsunderhåll och se till att det utlovade krisstödet till lantbruket blir verklighet.
  • En fungerande och långsiktigt hållbar migrations- och integrationspolitik. Moderaterna vill att en parlamentarisk utredning ska få i uppdrag att skapa en brett respekterad migrationspolitik. Den tillfälliga lagen, som löper ut i juli nästa år, ska förlängas till dess att en ny och permanent lagstiftning finns på plats.

Se pressträffen här
Budgetmotionen i sin helhet. 
Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson skriver på DN Debatt
Se presentationen från pressträffen här.