Sverige ska ha ett rikt och fritt kulturliv

Ett starkt Sverige byggs tillsammans, mellan olika delar av samhället. Sverige ska ha ett rikt och fritt kulturliv. De kulturella och kreativa näringarna skapar allt fler jobb och sektorn behöver fortsatt främjas.

Sverige behöver en politik med en tydlig inriktning på barns och ungas rätt till kultur och idrott. Att även barn och unga från hem utan instrument, bokhyllor och vana att besöka olika evenemang ska nås av kultur är en tydlig prioritering för oss.

Civilsamhället och föreningslivet är avgörande i ett Sverige som håller ihop. Politiken ska skapa goda förutsättningar i stället för att begränsa eller detaljstyra.

Vi lever i en tid där det mediala landskapet förändras i snabb takt. Fri media som speglar hela landet är en viktig del av vår demokrati. Vi vill se en modern mediapolitik som värnar demokratin, men också vågar förändra och utveckla.

Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati.

  • Värna ett fritt kulturliv
  • Möjliggör fler jobb inom de kulturella och kreativa sektorerna
  • Ge alla barn och ungdomar möjligheter till kulturupplevelser
  • Sänk momsen på biobesök
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss