Nyhetsartikel
24 nov 2017

Sverige måste dra nytta av digitaliseringens möjligheter

Ulf Kristersson talade i dag vid Sacos kongress om de utmaningar Sverige står inför på kort och lång sikt. Sverige ska värna det som har byggts upp i generationer: tilliten mellan människor, jämlikhet, tolerans och öppenhet.

- Sverige har en rad allvarliga problem som vi måste ta itu med. I 130 bostadsområden går inte ens varannan vuxen till jobbet på morgonen och i flera delar av landet sprider gängkriminaliteten ut sig. Det här är vad jag tror att valåret 2018 kommer handla om. Vinner vi inte våra medborgares respekt för den samlade politikens förmåga att lösa de allra mest uppenbara problemen, kommer vi aldrig tillåtas påbörja ett samtal om framtidens alla möjligheter och utmaningar, sa Ulf Kristersson.

Samtidigt står Sverige på längre sikt inför en stor samhällsomvandling som drivs av digitaliseringen. Den påverkar jobben, hur vi utbildar oss och hur vi formar våra gemenskaper. Det behövs en kraftsamling för att Sverige effektivt ska kunna ta tillvara de möjligheter och hantera de utmaningar som digitaliseringen för med sig.

- Sverige behöver kraftsamla och ta ett bredare grepp. Rätt hanterad kommer digitaliseringen och artificiell intelligens innebära enorma möjligheter. Ny teknik kan ge fler och bättre jobb, säkrare vård som kommer fler till del, bättre miljö och smidigare samhällsservice, samtidigt får vi inte underskatta riskerna.

Ulf Kristersson betonade vikten av att Sverige lyckas behålla sin position som digitalt föregångsland och skapar förutsättningar för fler innovativa företag och inte tappa mark och bli omsprunget som IT-nation.

- Låt oss inte underskatta det hårda arbete som krävs för att nå dit. Tänk om vi i Sverige i dag är som Nokia år 2007? Sverige är nästintill världsledande i entreprenörskap och teknikutveckling. Men vi lever fortfarande i stor utsträckning med lagar, regler, avtal och välfärdsystem som har vuxit fram under industrisamhällets villkor. Signalen och riktningen ska vara tydlig. Sverige måste ta täten i den stora samhällsomvandling som digitalisering och artificiell intelligens för med sig, sa Ulf Kristersson.

Som ett led i kraftsamlingen bör Sverige upprätta ett forskningsinstitut för tillämpad AI.

- Målet är att institutet ska bli en ledande aktör för forskning och att Sverige ska vara världsledande på att implementera AI i samhället. Detta kräver resurser, men kanske framför allt engagemang och nyfikenhet, avslutade Kristersson.

Här kan du se Ulf Kristerssons tal.

Läs talet i sin helhet.

Läs mer om förslagen.

Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf