Nyhetsartikel
12 jan 2018

Sverige bör överväga ett flyktingtak

I Tyskland har den förväntade regeringskoalitionen enats om att sätta ett tak för hur många asylsökande landet ska ta emot varje år. Moderaternas gruppledare Tobias Billström kommenterar i dag överenskommelsen och menar att även Sverige bör överväga ett flyktingtak.

Både Sverige och Tyskland har tagit emot ett stort antal människor under lång tid. Även före perioden 2012-2015 var invandringen till Sverige hög. Tyskland agerar nu utifrån insikten om att den omfattande invandringen under senare år påverkar möjligheten att integrera de människor som är nya i samhället.

- Integrationsproblemen som följt mottagandet är en viktig grund för Tysklands beslut. Det är något som också gäller Sverige. Om vi ska klara integrationen framöver måste migrationspoliiken vara fortsatt stram. Samhällets resurser är inte oändliga, utan vi måste vara beredda att prioritera, säger Tobias Billström.

Erfarenheten visar också att enskilda EU-länders asyllagstiftning påverkar övriga medlemsländers. Tyskland och Sverige ligger dessutom nära varandra både politiskt och geografiskt. Detta utgör ytterligare skäl för oss i Sverige att anpassa vår politik efter hur Tyskland utformar sina regler.

- Från Moderaternas sida så ser vi det som rimligt att om Tyskland går i riktning att införa ett tak, så är det en väg som Sverige också bör slå in på, säger Tobias Billström. 

- Utvecklingen i Tyskland bör följas noga, avslutar Billström. 

Läs mer här. 

Tobias Billström
Gruppledare

Jag heter Tobias Billström och är gruppledare för Moderaterna i Sveriges Riksdag och riksdagsledamot för Malmö.

Mer om Tobias