Nyhetsartikel
17 feb 2018

Sverige behöver fler topptalanger - stoppa kompetensutvisningarna

Alliansen öppnade upp Sverige för arbetskraftsinvandring genom en omfattande reform 2008, men nu måste vi ta ytterligare steg. Det handlar om att ställa om till en politik som uttalat lockar hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis, skriver partisekreterare Gunnar Strömmer och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på Dagens Industris debattsida.

Sverige är ett litet land som kan stoltsera med stora exportföretag, innovativa start-ups och framgångsrika it-bolag. För att vi ska fortsätta vara framgångsrika krävs rätt förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Vår internationella konkurrenskraft bygger på att fler företag kan rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både Sverige och andra länder. 

Statistik från Tillväxtverket visar att sju av tio företag i Sverige vill växa, men hindras på grund av kompetensbrist. Den bilden bekräftas av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Enligt Världsbankens Global Competitiveness Report är det svenska företagsklimatet ett av världens bästa, men just när det gäller förmågan att attrahera och behålla talanger så ligger Sverige sämre till. 

Under senare år har många absurda fall av så kallade kompetensutvisningar uppmärksammats, senast på nyhetsplats i DI den 15/2. Migrationsverket har satt i system att utvisa arbetskraftsinvandrare för minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtal. I andra fall har det rört entreprenörer som valt att sänka sin lön tillfälligt för att få sina företag att klara sig. Men läget har ändrats genom dels två färska domar från Migrationsöverdomstolen, dels nya lagändringar som drivits fram av Alliansen i riksdagen: minsta misstag eller avvikelse ska inte leda till utvisning, utan det ska göras en helhetsbedömning. Nu återstår för Migrationsverket att ändra sina rutiner.
Att inte utvisa kompetent utländsk arbetskraft för småsaker är en hygienfaktor – Sverige måste rimligen ha en avsevärt högre ambitionsnivå än så. Det handlar om att ställa om till en politik som uttalat bejakar arbetskraftsinvandring och har ett offensivt syfte att locka hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis. Alliansen öppnade upp Sverige för arbetskraftsinvandring genom en omfattande reform 2008, men nu måste vi ta ytterligare steg. Det kräver en långsiktig strategi men också att en rad regeländringar och förenklingar av dagens system genomförs. Här vill vi lyfta fram tre förslag: 

1. Talangvisum för högkvalificerad arbetskraft med flera 

I dag måste personer som vill arbeta i Sverige ha en anställning innan de kan resa hit för att arbeta. Det kan vara förenat med svårigheter att genomgå en anställningsprocess från ett annat land även i de fall då det är högkvalificerad arbetskraft som vill komma hit för att söka jobb. Moderaterna vill därför införa särskilda talangvisum för denna grupp. Det kan exempelvis röra sig om högkvalificerade personer med särskild utbildning eller expertis. För att underlätta för den som vill starta företag och investera här, bör också särskilda visum för exempelvis start-ups och investerare införas. Inspiration bör hämtas från andra länder, till exempel Kanada och Nederländerna.

2. Minska byråkratin och korta handläggningstiderna 

En effektiv tillståndsprocess är avgörande för Sveriges förmåga att attrahera talanger från andra länder. Då måste tiden från ansökan till beslut om att man får möjlighet att arbeta i Sverige vara väsentligt kortare än i dag. Enligt Migrationsverket kommer handläggningstiderna vara cirka fyra månader för arbetskraftsärenden under andra halvan av 2018. Det är alldeles för lång tid. Dessutom är Migrationsverkets bedömning osäker. Moderaterna vill att det införs en 30-dagarsgaranti för högkvalificerad arbetskraft. Vi ser dessutom behov av att införa en one-stop-shop, det vill säga att högkvalificerad arbetskraft endast behöver vända sig till en instans i samband med att man ansöker om tillstånd för att arbete i Sverige. I stället för olika processer med Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och så vidare ska det finnas en enda kontaktpunkt.

3. Marknadsför karriärmöjligheterna i Sverige 

För att locka talanger till Sverige krävs vidare att de karriärmöjligheter som Sverige erbjuder aktivt görs kända internationellt. Detta görs redan i hög grad av länder som konkurrerar med Sverige om internationell topptalang. Därför vill vi ge Svenska institutet ett särskilt uppdrag att marknadsföra karriär- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige utomlands. 

Vad detta handlar om är alltså hur Sverige bör möta framtiden när vi väl har fått stopp på de absurda kompetensutvisningarna. Hur vi som land kan arbeta mer strategiskt och offensivt för att attrahera högkvalificerade yrkespersoner, entreprenörer och investerare till Sverige. Och vilka regelförändringar som måste till för att förenkla och effektivisera processen från visumansökan till jobb, investering eller företagsstart.
Detta kommer att vara en av de viktigaste framtidsuppgifterna för en ny regering efter höstens val. 

Gunnar Strömmer, partisekreterare (M) 

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M) 

Läs artikeln här.