Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men nu är Sverige på väg åt fel håll.

Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Mer än var fjärde elev blir underkänd i skolan. Sjuka tvingas vänta i växande vårdköer. Och i en allt oroligare omvärld ökar kraven på att skapa trygghet och framtidstro. 

Stefan Löfven löser inte Sveriges problem. Regeringen har hittills höjt skatter på jobb och företagande med över 40 miljarder kronor. För över en miljon löntagare har det blivit mindre lönsamt att arbeta. Samtidigt har regeringen höjt bidragen till dem som inte jobbar. 

Tryggheten måste säkras genom satsningar på betydligt fler poliser, som kan göra sitt jobb och få bättre betalt. I skolan behöver mer tid läggas på undervisning och vi ska ha nolltolerans mot dåliga skolor. Köerna i sjukvården måste kortas. 

Ett starkt Sverige med trygg välfärd bygger på jobb och ansvar för ekonomin. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Svensk välfärd ska byggas på arbete, inte bidrag. För varje bidragskrona är en krona som i stället kunde ha gått till skolan, sjukvården, äldreomsorgen och polisen. 

Sedan förra valet har alla fyra partier inom Alliansen utvecklat politiken. Vi har redan presenterat flera nya, gemensamma förslag i olika frågor. Vi har kommit långt i utformandet av till exempel reformer som skulle bryta utanförskapet och ge fler sitt första jobb.

I valet 2018 vill vi gemensamt söka väljarnas förtroende igen och bilda en ny moderatledd alliansregering och ge Sverige en bättre politik.

 

Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss