Svenskar i utlandet

Moderaterna vill underlätta livet för utlandsboende svenskar*. Många utlandssvenskar upplever mycket byråkrati kring kontakt med svenska myndigheter och förnyelse av pass.

Det vill vi ändra på:

  • Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet. Detta genom till exempel utökade öppettider för att förnya pass, öppna fler mobila passtationer, se över kostnaden för att förnya pass utomlands samt undersöka möjligheten att förnya sitt pass elektroniskt.
  • Vi vill behålla SINK-skatten på 20 procent istället för att höja den till 25 procent som regeringen vill.
  • Införa elektronisk röstning för utlandssvenskar i valet 2022 för att underlätta röstningen.
  • Införa en särskild valkrets för utlandssvenskar. En särskild valkrets för utlandsboende kan göra det enklare för politiska partier att nå målgruppen och förhoppningsvis öka valdeltagandet.

* Svenskar boende utomlands utgör nästan 7 procent av Sveriges befolkning (660 000). Om utlandsboende hade varit en kommun, så hade det varit Sveriges näst största.

Kontakt och mer information hittar du här.