Nyhetsartikel
1 feb 2015

Svenska mjölkföretagare måste få konkurrera på lika villkor

Lantbrukare är modiga entreprenörer som måste få växa. I grunden har våra mjölkföretagare samma regler som resten av EU. Vi ska bidra med verktyg för att de ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför vill vi bjuda in företagare och bransch för rundabordssamtal om vilka lösningar vi tillsammans kan skapa, skriver Anna Maria Corazza Bildt och Åsa Coenraads i Aftonbladet.

Det råder stor överproduktion av mjölk i världen och marknadspriset har sjunkit kraftigt. Mjölken är i dag så billig att det många gånger är dyrare för bonden att producera en liter mjölk, än vad de får betalt. Kalkylen går inte ihop.

En rysk bojkott av europeiska mjölkprodukter spär också på en redan dålig situation. Fattiga länder har blivit rika och har utvecklat en modern produktion. Följden är att svenska lantbrukare, som inte har övergått till stordrift, utsätts för växande konkurrens.

En medlemsägd organisation som Arla måste själv ta ett ansvar för sina ägare. Medlemmarna måste också ställa krav på sin egen organisation. Varför tillverkas till exempel svensk ost på tysk mjölk om det inte gynnar de egna medlemmarna? I Sverige har nästan alla alternativ trängts bort och Konkurrensverket har varit tandlöst. Det har lett till att många familjeföretag slagits ut och de återstående betalar just nu ett högt pris för den billiga mjölken.

Lantbrukare är modiga entreprenörer som måste få växa. I grunden har våra mjölkföretagare samma regler som resten av EU. Vi ska bidra med verktyg för att de ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför vill vi bjuda in företagare och bransch för rundabordssamtal om vilka lösningar vi tillsammans kan skapa.

Vi moderater har satsat för en levande landsbyggd genom att stödja bönder som företagare. Vi vill fortsätta den satsningen och på fler sätt underlätta och förenkla. Vi vill minska regelbördor och onödiga pålagor som inte har avsedd effekt, exempelvis onödigt stränga beteskrav. Vi säger också nej till kilometerskatt, skatt på handelsgödsel och andra straffskatter på landsbygden. Genom enklare regler och bättre tillgång till både en nationell och internationell marknad skapar vi förutsättningar för fortsatt levande landsbygd. Vi tror på svensk mjölks framtid.

Läs hela artikeln

Åsa Coenraads
Riksdasgsledamot Västmanlands län
Mat, djur och natur har alltid varit en stor hobby och nu arbetar jag med frågorna på heltid inom ramen för mitt uppdrag i Miljö- och jordbruksutskottet. 
Mer om Åsa