Nyhetsartikel
29 sep 2017

Största satsningen på Polisen och ökad trygghet på över 20 år

I en intervju med Aftonbladet presenterar Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, trygghetssatsningarna i Moderaternas kommande budgetmotion. Det handlar om resursförstärkningar om närmare 12 miljarder kronor, varav 10 miljarder till Polisen, över en treårsperiod. Det är den största satsningen på lag och ordning i Sverige på över 20 år.

- Vi måste öka tryggheten brett i hela samhället. Det är för lätt att vara kriminell i Sverige i dag. Krafttag ska tas mot de kriminella gängen. Därför krävs rejäla resursförstärkningar till svensk polis. För att polisen bland annat ska kunna anställa fler och höja polislönerna, så att fler poliser stannar i yrket, tillför vi över 10 miljarder kronor över en treårsperiod, säger Tomas Tobé. 

- En särskild lönesatsning görs så att dagens polislöner kan höjas med motsvarande 3000 kronor per månad. Lönerna förhandlas av arbetsmarknadens parter och kommer att variera, men detta innebär ett ordentligt tillskott för att både locka fler att söka sig till yrket och för att behålla erfarna poliser. 

- Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande samhälle. Fler brott ska utredas och framför allt klaras upp. Vi stärker hela rättskedjan och ökar resurserna till bland annat Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården. 

 - Vi vill genomföra satsningarna tillsammans med en bred kriminalpolitisk reformagenda med väsentliga straffskärpningar, bland annat för den som begår flera brott och för brott som har kopplingar till kriminella gäng, avslutar Tomas Tobé. 

Läs intervjun med Tomas Tobé här. 
PM om Moderaternas trygghetssatsningar.

Moderaternas trygghetssatsningar

  Moderaterna      
Trygghet 2018 2019 2020 2018-2020
Fler poliser och civilanställda 1700 2500 3100 7300
Lönesatsning polisen 300 660 1100 2060
Utrustningslyft 200 200   400
Nationella insatsstyrkan 30 30 30 90
Trygghetskameror 50 50 50 150
SÄPO 50 75 100 225
Åklagarmyndigheten 25 50 50 125
Kriminalvården 75 200 200 475
Sveriges Domstolar 33 33 33 99
Tullverket 150 200 200 550
Trossamfunden säkerhet 10 10 10 30
Åtgärder för att förebygga extremism (U01) 30 30 30 90
         
Totalt 2653 4038 4903

11594

*miljoner kronor. Källa: Moderaternas budgetmotion för 2018. Satsningar jämfört med nivån 2017. Exklusive Pris- och löneuppräkning.

Moderaternas satsning innebär att vi avsätter 3,4 miljarder kronor mer än regeringen 2018-2020 för att öka tryggheten i Sverige.

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas