Våra EU-kandidater

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Att Sverige ska vara medlem i EU har
Moderaterna drivit sedan 1961.
När andra har sagt nej eller nja, har vi alltid vetat att Sverige hör hemma i det europeiska samarbetet.

Moderaterna är och förblir en pålitlig kraft för frihet. Genom EU vill vi göra Sverige tryggare.

En röst på Moderaterna
i EU valet är en röst för:

Ett tryggare Europa. Hej då, stöldligor! Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor – men inte för kriminella. Mer samarbete mot den gränsöverskridande brottsligheten.

Offensiv miljö- och klimatpolitik. Med utbyggd kärnkraft och satsningar på grön handel kan Europa klara klimatmålen.

Kontrollerad invandring. EU ska ha en kontroll över gränserna och fler länder behöver ta ansvar.

Hållbar tillväxt. Sverige och Stockholm behöver mer frihandel, inte mindre. EU ska skapa möjligheter för fler jobb och företag, inte mer byråkrati.