Stadshuskansliet

Personallista Moderaternas kansli och rotlar

Rotel I, finansroteln 

d

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stockholm AB, StorSTHLM.
E-post: anna.konig.jerlmyr(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 380

d

Cecilia Brinck
Kommunfullmäktiges ordförande 
E-post: cecilia.brinck(at)stockholm.se

 

Anna Borgs
Kanslichef
E-post:  anna.borgs(at)stockholm.se
Telefon: 076 122 91 31 

 

s

Daniel Carlsson-Mård
Biträdande kanslichef 
Handläggaransvar för exploateringsnämnden, Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance samt S:t Erik Markutveckling.
E-post: daniel.carlsson.mard(at)stockholm.se


 

d

Johan Eriksson 
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens integrationsutskott, kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 samt Stiftelsen Hotellhem.
E-post: johan.m.eriksson(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 128, 076-122 91 28

c

Christopher Hamrén
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden, servicenämnden, valnämnden, miljö och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadsteater.
E-post: christopher.hamren(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 134, 076-12 29 134 

 

Hugo

Hugo Laigar
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsdelsnämnderna och valnämnden. Gruppsekreterare för fullmäktigegruppen samt sekreterare för KF-gruppens valberedning. Bevakningsansvar för kommunstyrelsens trygghetsutskott.
E-post: hugo.laigar(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 132, 076-12 29 32

Jeanette Strängborn
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Finansborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för finansrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: jeanette.strangborn(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 135
Telefon: 076-122 90 81
 

AAA

Jennie Lindqvist
E-post: jennie.lindqvist(at)stockholm.se
08-122 91 57, 076-122 91 57
 

 

 

 

Linn Laurin 
Linn.laurin(at)stockholm.se
08-508 92 01
076-122 92 01

 

 

 

Kommunikationsavdelning
Pressjour: 08-508 29 222

Andreas Hamrin
Kommunikationschef
E-post: andreas.hamrin(at)stockholm.se
Telefon: 076-122 91 39

 

Vänster

Erik Engstrand
Pressekreterare
E-post: erik.engstrand(at)stockholm.se
Telefon: 076-12 29 140

 

 

 

 Vänster

Timothy Chapman
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvar för kansliets samordnade besvarande av inkommande brev samt frågor via sociala medier.
E-post: timothy.chapman(at)stockholm.se


Rotel II, stadsbyggnadsroteln 

k

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen  Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder, Stadsholmen. 
E-post: joakim.larsson(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 077 

 

c

Lovisa Lindholm
Borgarrådssekreterare
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: lovisa.h.lindholm(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 143, 076-12 29 143

 

x

Nils Annink
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: nils.annink(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 144, 076-12 29 144

 

l

Louise Hyltander
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: louise.hyltander(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 142, 076-12 29 142

 

afs

Louise Löwenhav
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Stadsbyggnadsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för stadsbyggnadsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium samt kansliets ekonomihantering.
E-post: louise.lowenhav(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 388, 076-12 29 388 Rotel III, bostads- och fastighetsroteln 

ö

Dennis Wedin 
Bostads- och fastighetsborgarråd 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrationsutskott, fastighetsnämnden,
Micasa.
E-post: dennis.wedin(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 130 

 

 Vänster

Martin Holmén
Borgarrådssekreterare 
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för bostadsbolagen, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: martin.holmen(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29145, 076-1229145

 

h

Kasper Gieldon 
Biträdande borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: kasper.gieldon(at)stockholm.se
Telefon: 08-508 29 141, 076-12 29 141 


 

o

Oili Stenbeck (Tjänstledig)
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent