Stadshuskansliet

Personallista Moderaternas kansli och rotlar

Rotel I, finansroteln 

a

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stockholm AB, StorSTHLM.
E-post: anna.konig.jerlmyr@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 380
 

Cecilia Brinck
Kommunfullmäktiges ordförande 
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 133  

Carolina Zandén
Kanslichef
Kansliledning, personal och budget. Handläggaransvar för borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Exergi samt Mässfastigheter. Sekreterare för KS-gruppen.
E-post: carolina.zanden@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 123, 076-12 29 123

Mårten Lindberg
Samordningschef
Ansvar för planering, förberedelse och samordning av finansborgarrådets politiska åtaganden.
E-post: marten.lindberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 196, 076-12 29 196
 

Annika Borg 
Talskrivare
E-post: annika.borg@stockholm.se
Telefon: 076-12 29 146 

Jacob Broman
Borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för stadsdelsnämnderna, servicenämnden och valnämnden. Bevakningsansvar för idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten och Avfall. Handläggaransvar för Storstockholms Brandförsvar. Bevakningsansvar för kommunstyrelsens trygghetsutskott. 
E-post: jacob.broman@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 127, 076-12 29 127
 

z

Jennie Lindqvist (föräldraledig)
Borgarrådssekreterare 
E-post: jennie.lindqvist@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 157, 076-12 29 157 

x

Nils Annink
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvar för kansliets samordnade besvarande av inkommande brev samt frågor via sociala medier. Delansvar för ärendeframskrivning inom roteln.
E-post: nils.annink@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 144, 076-12 29 144

 

c

Christopher Hamrén (föräldravikarie åt Jennie Lindqvist
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden, kommunstyrelsens integrationsutskott, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030, Stiftelsen Hotellhem samt Stockholms Stadsteater.
E-post: christopher.hamren@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 134, 076-12 29 134

Yvonne Österbro
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Finansborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för finansrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium samt kansliets administration.
E-post: yvonne.osterbro@extern.stockholm.se
Telefon: 08-508 29 135
 


Pressavdelning 

d

Cecilia Elovsson
Kommunikationschef 
Ledning av kommunikationsavdelningen. Långsiktig övergripande strategisk kommunikationsplanering, varumärkesbyggande, kampanjplanering, omvärldsanalys trender och opinion. Ledning av strategiskt utrednings- och policyarbete samt valplanering. 

E-post: cecilia.elovsson@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 139, 076-12 29 139 


 

 

r

Edward Tovi
Pressekreterare åt Anna König Jerlmyr
E-post: edward.tovi@stockholm.se
Telefon: 076-122 92 02, 08-508 29 222 (pressjour)
 

 

 

k

Oskar Rådehed
Pressekreterare åt Joakim Larsson
E-post: oskar.radehed@stockholm.se
Telefon: 076-122 91 26‬, 08-508 29 222 (pressjour)

 

 

e

Beatrice Backman
Pressekreterare åt Dennis Wedin
E-post: beatrice.backman@stockholm.se 
Telefon: 076-12 29 125, 08-508 29 222 (pressjour)

 

 Rotel II, stadsbyggnadsroteln 

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen  Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder, Stadsholmen. 
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 077 

 

c

Lovisa Lindholm
Borgarrådssekreterare
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: lovisa.h.lindholm@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 143, 076-12 29 143

 

w

Louise Hyltander 
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: louise.hyltander@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 142, 076-12 29 142
 

Louise Löwenhav
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Stadsbyggnadsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för stadsbyggnadsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium samt kansliets ekonomihantering.
E-post: louise.lowenhav@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 388, 076-12 29 388 

 

Rotel III, bostads- och fastighetsroteln 

dw

Dennis Wedin 
Bostads- och fastighetsborgarråd 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrationsutskott, fastighetsnämnden,
Micasa.
E-post: dennis.wedin@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 130  
 

s

Daniel Carlsson-Mård 
Borgarrådssekreterare 
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för bostadsbolagen,
fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: daniel.carlsson.mard@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 212, 076-12 29 212 
 

h

Kasper Gieldon 
Biträdande borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: kasper.gieldon@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 141, 076-12 29 141 


 

o

Oili Stenbeck 
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent 
Bostads- och fastighetsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för bostads- och fastighetsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: oili.stenbeck@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 138, 076-12 29 138