Stadshuskansliet

Personallista Moderaternas kansli och rotlar

Rotel I, finansroteln 

d

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stockholm AB, StorSTHLM.
E-post: anna.konig.jerlmyr@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 380

d

Cecilia Brinck
Kommunfullmäktiges ordförande 
E-post: cecilia.brinck@stockholm.se


 

 

 

x

Carolina Zandén
Kanslichef
Kansliledning, personal och budget. Handläggaransvar för borgarrådsberedningen, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Exergi samt Mässfastigheter. Sekreterare för KS-gruppen.
E-post: carolina.zanden@stockholm.se
 

s

Daniel Carlsson-Mård
Biträdande kanslichef 
Delansvar för kansliledning, personal och budget. Handläggaransvar för exploateringsnämnden, Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance samt S:t Erik Markutveckling.
E-post: daniel.carlsson.mard@stockholm.se

 

Vänster

Johan Eriksson 
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, kommunstyrelsens integrationsutskott, kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 samt Stiftelsen Hotellhem.
E-post: johan.m.eriksson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 128, 076-122 91 28

c

Christopher Hamrén
Biträdande borgarrådssekreterare
Bevakningsansvar för kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden, servicenämnden, valnämnden, miljö och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholms Stadsteater.
E-post: christopher.hamren@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 134, 076-12 29 134 

Jeanette Strängborn
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Finansborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för finansrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: jeanette.strangborn@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 135


 

 Vänster

Timothy Chapman
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvar för kansliets samordnade besvarande av inkommande brev samt frågor via sociala medier.
E-post: timothy.chapman@stockholm.se
Telefon: 076-1229081

 

 

Pressavdelning 

k

Cecilia Elovsson
Kommunikationschef 
Ledning av kommunikationsavdelningen. Långsiktig övergripande strategisk kommunikationsplanering, varumärkesbyggande, kampanjplanering, omvärldsanalys trender och opinion. Ledning av strategiskt utrednings- och policyarbete samt valplanering. 

E-post: cecilia.elovsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 139, 076-12 29 139 

A

Edward Tovi
Pressekreterare åt Anna König Jerlmyr
E-post: edward.tovi@stockholm.se
Telefon: 076-122 92 02, 08-508 29 222 (pressjour)

 

 

 

o

Oskar Rådehed
Pressekreterare åt Joakim Larsson
E-post: oskar.radehed@stockholm.se
Telefon: 076-122 91 26‬, 08-508 29 222 (pressjour)

 


 

 

'¨

Beatrice Backman
Pressekreterare åt stadsdelsnämndsordföranden 
E-post: beatrice.backman@stockholm.se 
Telefon: 076-12 29 125, 08-508 29 222 (pressjour)

 

 

 

Vänster

Erik Engstrand
Pressekreterare åt Dennis Wedin
E-post: erik.engstrand@stockholm.se
Telefon: 08-508 29140, 076-1229140
 

Rotel II, stadsbyggnadsroteln 

k

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen  Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB, Svenska Bostäder, Stadsholmen. 
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 077 

 

c

Lovisa Lindholm
Borgarrådssekreterare
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: lovisa.h.lindholm@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 143, 076-12 29 143
 

 

x

Nils Annink
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: nils.annink@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 144, 076-12 29 144

 

 

l

Louise Hyltander (föräldraledig)
Biträdande borgarrådssekreterare
Handläggaransvar för stadsbyggnadsnämnden, Stokab, Stockholms Hamn, Micasa, SISAB samt SGA Fastigheter.
E-post: louise.hyltander@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 142, 076-12 29 142

 

 

l

Louise Löwenhav
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Stadsbyggnadsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för stadsbyggnadsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium samt kansliets ekonomihantering.
E-post: louise.lowenhav@stockholm.se
Telefon: 08-508 29 388, 076-12 29 388 Rotel III, bostads- och fastighetsroteln 

ö

Dennis Wedin 
Bostads- och fastighetsborgarråd 
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrationsutskott, fastighetsnämnden,
Micasa.
E-post: dennis.wedin@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 130 

 

 Vänster

Martin Holmén
Borgarrådssekreterare 
Arbetsledning av roteln. Övergripande ansvar för bostadsbolagen, fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: martin.holmen@stockholm.se
Telefon: 08-508 29145, 076-1229145

 

h

Kasper Gieldon 
Biträdande borgarrådssekreterare 
Handläggaransvar för fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden samt bostadsförmedlingen.
E-post: kasper.gieldon@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 141, 076-12 29 141 


 

o

Oili Stenbeck 
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent 
Bostads- och fastighetsborgarrådets bokningar och engagemang. Ansvarig för bostads- och fastighetsrotelns ärendeflöde, balanslista och diarium.
E-post: oili.stenbeck@stockholm.se 
Telefon: 08-508 29 138, 076-12 29 138