Snart är det val.

Vi vill att Sverige ska präglas
av företagsamhet, jämlikhet
och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Sverige är ett fantastiskt land men det nns också stora problem. Ekonomin i samhället går bra, men samhället mår inte lika bra. Trots högkonjunktur kommer allt er längre från arbetsmarknaden, långtidsarbetslösheten ökar och det tar åtta år innan hälften av de nyanlända har ett jobb i Sverige. Samtidigt lämnar företag landet. Gängkriminalitet och skjutningar drabbar utsatta områden. Otryggheten bland befolkningen är den högsta på över tio år. På tre år har vårdköerna fördubblats och förlossningsvården har brister i delar av landet. Närmare var femte elev går ut nian utan godkända betyg. 

Det svenska näringslivet är i grunden konkurrenskraftigt, men politiken går i fel riktning. Flera beslut har försämrat villkoren för företagande och jobb i Sverige: Höjda skatter på småföretagande och försämrat rutavdrag. Den föreslagna ”exitskatten” är det senaste exemplet på politik som straffar företagande, ägande och entreprenörskap. Sådant har Sverige inte råd med. Nästa generations stora svenska bolag måste växa i dag. 

Högkonjunkturen håller nu på att slösas bort. Stora utgiftslöften går före de viktiga reformer som Sverige behöver. Ingen nansminister har sparat så lite i högkonjunktur som den nuvarande sedan 70-talet, det riskerar att urholka stats nanserna. Vad händer med jobben, välfärden och tryggheten när lågkonjunkturen kommer? 

Vi tar vår tids problem på allvar. Bara så kan vi bygga en hoppfull framtid för Sverige. 

Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Bra socialpolitik och rättvis fördelningspolitik handlar inte om högre skatt och mer bidrag. Det handlar om att er barn ska gå i en bra förskola, att er ungdomar ska möta höga förväntningar och lyckas i skolan och att er vuxna ska gå till jobbet och försörja sig själva. Vägen från nyanländ till nyanställd måste kortas. 

Därför måste det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste alltid uppskattas mer än de beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras. Vi ska värna välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan. Krafttag ska tas mot kriminaliteten. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt. 

Vi är din röst för en hoppfull framtid.