Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Joakim Larsson

Joakim Larsson

Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen

Som borgarråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågorna kommer jag se till att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet.

Men stadsutvecklinghandlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet. Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara Stockholms unika gröna och blå värden.