Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Irene Svenonius Moderaterna

Irene Svenonius

Oppositionsråd, Ledamot i partistyrelsen

Jag heter Irene Svenonius och tillträdde som finansregionråd för Region Stockholm 2017 efter nära 25 år som tjänsteman i offentlig sektor. Jag arbetar för att korta vårdköerna, bygga ut kollektivtrafiken och för att varje skattekrona ska användas rätt.

Mitt samhällsengagemang började när jag var i tonåren och grundar sig mycket i min uppväxt på ön Vållö i Småland: Strävsamhet, vikten att göra rätt för sig och att mycket måste man ofta klara själv, men när det kniper ställer vi upp för varandra. Därför blev valet Moderaterna.

Moderaterna är det parti i Sverige som står upp för varje enskild människas möjlighet att stå på egna ben och är samtidigt det parti som prioriterar att välfärden och samhället ska
finnas där när det verkligen behövs. Det handlar i grunden om en stor respekt för skattebetalarnas pengar – om att så stor del som möjligt av våra gemensamma pengar ska läggas på vården, skolan, äldreomsorgen och att Sverige ska vara tryggt. 

I mitt uppdrag för Region Stockholm har jag tagit med mig dessa värderingar och ser främst tre områden som mina viktigaste uppgifter:

Ordning och reda i ekonomin – varje krona ska användas rätt

Region Stockholm har haft överskott i ekonomin sedan 2007. Det är vi ensamma om i Sverige och något vi ska fortsätta med. Det handlar dock inte bara om överskott, utan även om hur varje krona används. Sedan jag tillträdde pågår därför utöver budget i balans ett omfattande arbete med att frigöra pengar från bland annat tungrodd byråkrati och konsulter – till vården och kollektivtrafiken.

Alla patienter ska få vård i tid – vårdköer ska arbetas bort

I Stockholm har vi bland landets kortaste vårdköer, men även här finns köer som måste arbetas bort. Varje patient som får vänta för länge är ett misslyckande – oavsett om det är på akuten eller till en operation. Vi bygger därför ut vården med nya vårdcentraler, närakuter, geriatriska vårdavdelningar  (äldrevård), avancerad sjukvård i hemmet och specialistvård – och akutsjukhusen i länet får nya och moderna lokaler. Samtidigt måste också byråkratin bantas så att läkare och sjuksköterskor ska få mer tid med patienter. 

En trygg och utbyggd kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Stockholm rankas näst bäst i världen efter Singapore. Det är mycket bra, men vi är inte nöjda. I takt med att länet växer kraftigt gör vi därför historiska utbyggnader av vår kollektivtrafik med nya tunnelbanelinjer, bussar, pendeltåg och pendelbåtar. Vi gör och kommer fortsätta att göra stora trygghetsinsatser för att alla resenärer ska vara trygga dygnets alla timmar. 

Vill du följa mig i mitt arbete kan du göra det här. Vi ses!


Om mig
Ålder: 52 år
Familj: Man, två barn & katter
Bor: Täby, född och uppvuxen i Mönsterås och på Vållö
Utbildning: Civilekonom, företagsekonomi och nationalekonomi
Bakgrund: Tjänsteman Stockholms stad 1991-2014, däribland chef för finansavdelningen, chef för utrednings- och statistikkontoret och stadsdirektör (VD) 2006-2014. Egenföretagare 2014-2016.

Om Region Stockholm
Region Stockholm är Sveriges näst största parlament med en budget på nära 110 miljarder kronor och 45000 anställda. Regionen ansvarar för sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i länet.

Sedan valet 2018 styrs Region Stockholm av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. 

Pressekreterare Linnea Lundgren
E-post: [email protected]
Tel: 070 737 57 53