Niklas Wykman

Skattepolitisk talesperson
Full sysselsättning är det viktigaste målet för den ekonomiska politiken. För att nå dit krävs en stark, växande ekonomi och skatter som stöttar nit, slit och tillit.

Politiken behöver säkra stabilitet och främja tillväxt. Inom ramen för hållbara offentliga finanser med skyddsvallar mot kriser ska politiken verka för en arbetsmarknad där fler vill jobba, där människor har rätt kompetens och där jobben blir fler.

I dag har jag uppdraget som skattepolitisk talesperson och arbetar för en starkare ekonomi med högre tillväxt. För Sverige, som en liten, öppen ekonomi med en stor finansiell sektor är det särskilt viktigt med ordning och reda i offentliga finanser, för att långsiktigt värna den konkurrenskraft som bidrar till att jobben blir fler. Skattepolitiken behöver vara robust – vi behöver stabila skattebaser som säkrar välfärden och statens kärnuppgifter, men samtidigt arbeta för att skatterna inte hämmar slit, arbete och entreprenörskap.

Jag är ursprungligen från Kalmar men sedan flera år bosatt i Solna. Jag doktorerar i nationalekonomi. Under Alliansregeringen arbetade jag som politiskt sakkunnig åt finansminister Anders Borg. Tidigare har jag bland annat arbetat som personlig assistent. Mitt största intresse är trav och jag är delägare i två travhästar.