Niklas Wykman

Skattepolitisk talesperson
Presskontakt Niklas Gillström
niklas.gillstrom(at)moderaterna.se
072-703 28 38
Full sysselsättning är det viktigaste målet för den ekonomiska politiken. För att nå dit krävs en stark, motståndskraftig och växande ekonomi.

Politiken behöver säkra stabilitet och främja tillväxt. Inom ramen för hållbara offentliga finanser med skyddsvallar mot kriser ska politiken verka för en arbetsmarknad där fler vill jobba, där människor har rätt kompetens och där jobben blir fler.

I dag har uppdraget som gruppledare i skatteutskottet där jag arbetar för en stabil ekonomi med hög tillväxt. För Sverige, som en liten, öppen ekonomi med en stor finansiell sektor är det särskilt viktigt med ordning och reda i offentliga finanser, för att långsiktigt värna den konkurrenskraft som bidrar till att jobben blir fler.

Jag är ursprungligen från Kalmar men sedan flera år bosatt i Solna. Jag doktorerar i nationalekonomi. Under Alliansregeringen arbetade jag som politiskt sakkunnig åt finansminister Anders Borg. Tidigare har jag bland annat arbetat som personlig assistent. Mitt största intresse är trav och jag är delägare (en dryg svans) i en häst.