Miljö- och klimatpolitik Stockholms län

Vi måste beakta att Stockholm är ett stort län, från den sydligaste till nordligaste punkten är det cirka 20 mil. Huvuddelen av länet är tätt bebyggt, men både i de nordliga och sydliga delarna finns glesbygd. Stockholmsregionen är idag en av Europas snabbast växande regioner, vilket ställer höga krav på tillgängligheten och kapaciteten i infrastrukturen.

Vi vill att den östliga förbindelsen av ringleden skall byggas. Genom att leda trafiken runt Stockholm istället för genom stan kan vi både minska trängsel, få en bättre luftkvalitet i innerstaden samt minska utsläppen som köerna orsakar.


Vi vill se en tidigareläggning av Tvärförbindelse Södertörn för att möjliggöra för södra Stockholms fortsatta utveckling. Dagens trafikkapacitet i området är överskriden vilket innebär långa köer och mycket onödiga utsläpp. Genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn kan befintligt vägnät avlastas och trafiken omdirigeras. Det är bra för invånarna, miljön och tillväxten.

 

Vi värnar Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen som innebär infrastrukturinvesteringar i vårt län med 30,2 miljarder kronor. För Stockholm innefattar det stora investeringar i tunnelbaneutbyggnad vilket främjar ett hållbart resande men även ett ökat bostadsbyggande.

 

Idag genomförs historiska satsningar på kollektivtrafiken i Stockholms län, sammanlagt investeras över 60 miljarder på utbyggd kollektivtrafik.
 

Flygtrafiken till Arlanda ökar årligen och antalet passagerare kommer nästan att fördubblas de kommande 20 åren. Vi behöver en utökad kapacitet på Arlanda och Moderaterna vill därför bygga ut en fjärde rullbana på Arlanda för att långsiktigt säkra regionens internationella tillgänglighet.

 

Moderaternas politik för en hållbar infrastruktur är pragmatisk och kan, oavsett om det handlar om bil, cykel, gång eller kollektivtrafik, sammanfattas i följande tre punkter:

 1. Klara att ta hand om det vi har genom att långsiktigt bära drift och underhåll.
   
 2. Genomföra investeringarna inom ramen för Sverigeförhandlingen och Stockholmsöverenskommelsen.
   
 3. Bygg klart ringleden genom att bygga östlig förbindelse samt bygga tvärförbindelse Södertörn.

 

Därför vill vi:

 • Bygga klart ringleden
   
 • Värna Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen
   
 • Bygga ut kollektivtrafiken så fler kan resa klimatsmart

 

 • Tidigarelägga bygget av Tvärförbindelse Södertörn
   
 • Bygga ut Arlanda flygplats med en fjärde rullbana