Kallelse till förbundsstämma 7-8 maj 2021 Stockholms stad

OBS!
Pga rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer förbundsstämman avhandlas digitalt via mötesverktyget Zoom.

Meeting ID: 934 4344 6861