Joakim Larsson

Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Pressekreterare För kontakt med stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, ring Moderaternas pressjour på 08 508 29 222
Telefon: 08-508 29 222

Som borgarråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågorna kommer jag se till att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Men stadsutveckling

handlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet. Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara Stockholms unika gröna och blå värden.