Foto: Emilia Öije Bergqvist Pressbilder

Irene Svenonius

Finansregionråd, gruppledare
Pressekreterare Sara Persson
E-post: sara.e.persson@sll.se
Tel: 070 737 62 55
Pressekreterare Caroline Opsahl
E-post: caroline.opsahl@sll.se
Tel: 070 737 43 35
Hej,
jag heter Irene Svenonius och är regionstyrelsens första ordförande i Region Stockholm. Region Stockholm är landets näst största parlament, med en budget på över 100 miljarder och ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i vårt län. 

Jag kommer från Småland, flyttade till Stockholm 1991 och bor sedan 24 år tillbaka i Täby tillsammans med min familj. Mina grundvärderingar kommer hemifrån ön Vållö i Småland: Strävsamhet och att det ska löna sig, vikten av att göra rätt för sig och att mycket måste man klara själv, men när det kniper - då ställer vi upp för varandra. Offentlig sektor ska ägna sig åt - och klara - sina kärnuppgifter och ska hantera skattepengar med stor varsamhet. Mitt samhällsengagemang har alltid funnits nära och alltid bottnat i detta. Jag gick med i Moderata Ungdomsförbundet i nionde klass och har under i alla år engagerat mig politiskt på fritiden,  samtidigt som jag varit tjänsteman i Stockholms stad i över 20 år.

För två år sedan blev jag heltidspolitiker för första gången och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Sedan dess har jag och mina kollegor lagt vår tid på att göra landstinget effektivare, korta vårdköerna och bygga ut kollektivtrafiken. Vi har kommit framåt, men mycket finns kvar att göra. 

Vid årsskiftet har landstinget ombildats till Region Stockholm – och efter valet i höstas styrs Region Stockholm av en blågröna koalition;  Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Att vi blivit Region Stockholm ger oss nya uppgifter vid sidan av sjukvård och kollektivtrafik och därmed ett bredare ansvar för hela regionens utveckling. Det rör bland annat länsplanen för transportinfrastruktur, tillväxtfrågor, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och miljö- och klimatarbete. Allt detta kräver en samlad röst och ett starkt regionalt ledarskap. 

Vårt mål i den blågröna koalitionen är att vara denna samlande kraft, en slags regional borgmästare. Vi - och jag - ska göra vårt bästa för att driva regionens intressen och vara regioninvånarnas röst i Sverige och Europa – och mot staten. Det behövs.

Vår region är Europas snabbast växande storstadsregion med 2,3 miljoner invånare. Hos oss skapas hälften av statens skatteintäkter, trots att vi bara utgör en fjärdedel av landets befolkning. Hit flyttar människor för att arbeta, studera, forska eller kanske för kärleken. Här går miljontals människor till jobbet eller universitet varje dag. Den motor vår region utgör är avgörande för att hela landet ska må bra och utvecklas. 

Utmaningarna är flera framåt. Statens satsningar på infrastruktur urholkas steg för steg trots vår snabba befolkningstillväxt. Brist på bostäder hotar utvecklingen när det leder till arbetskraftsbrist och matchningen på arbetsmarknaden är för dålig. Vi ser samtidigt utanförskap i delar av regionen, särskilt i våra 25 utsatta områden och att otryggheten ökar med växande gängkriminalitet, fler anmälda brott och skjutningar.
 

För att vår del av landet ska vara attraktivt för både invånare och företag och fortsatt vara en ledande tillväxtregion som bidrar till hela landets skatteintäkter måste rätt förutsättningar finnas. Det handlar bland annat om rimliga skattenivåer, ett gott företagsklimat, att det byggs bostäder, att sjukvården finns där när den behövs, att kollektivtrafiken underlättar livspusslet, att utanförskapet minskar och att det är tryggt att bo och leva här. 

Region Stockholm har goda förutsättningar att leda regionen framåt. Vi har landets starkaste regionala ekonomi, landets kortaste vårdköer och världens näst bästa kollektivtrafik vid sidan av Singapore. Men jag är inte nöjd. Varje skattekrona ska användas mer effektivt än i dag. De vårdköer som finns även här ska arbetas bort och kollektivtrafiken ska inte vara näst bäst – den ska vara bäst.

Vi moderater – jag, Kristoffer Tamsons, Charlotte Broberg och Tobias Nässén – kommer tillsammans med våra kollegor i den blågröna koalitionen att jobba hårt med Stockholmsregionens bästa för ögonen, både för dagens och morgondagens länsbor och företagare. Vi lovar  högt reformtempo och kommer göra vårt bästa för att vara den kraft och röst som vår region behöver och förtjänar. 

Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande