Gunnar Hökmark

Europaparlamentariker
Kontakt: gunnar.hokmark@ep.europa.eu
Bryssel: +32(0)2 28 45822
Strasbourg: +33(0)3 88 1 75822

Utskott och Delegationer:

Ledamot i Utskottet för ekonomi och valutafrågor - ECON
Ledamot i Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien - D-RS
Suppleant i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - ITRE
Suppleant i Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och EU-Georgien - DSCA
Suppleant i Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest - DEPA