Nyhetsartikel
16 apr 2021

Förslag till Förbundsstyrelse 2021–2023


Presidiet
1. Förbundsordförande Johan Forssell (ny roll)
2. Vice förbundsordförande Dennis Wedin (ny roll)
3. 2 vice förbundsordförande Andrea Hedin (ny roll)

Ledamöter

Omval
1. Harald Eriksson
2. Christofer Fjellner
3. Lars Jilmstad
4. Arin Karapet
5. Kristina Lutz
6. Jessica Rosencrantz
7. Susanne Sjöblom
8. Kristoffer Tamsons

Nyval
1. Kristina Axén Olin
2. Johan Nilsson
3. Johan Paccamonti
4. Annika Elmlund
5. Ole-Jörgen Persson
6. Sophia Granswed Baat