Förbundsstämma 3-4 maj 2019

Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Förbundsstämma 3-4 maj 2019

Tid: Fredag den 3 maj kl 18.00 med fortsatta förhandlingar lördag den 4 maj 2019.
Plats: Nacka Strand, Augustendalstorget 6.

Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen till handa senast fredagen den 22 mars kl 17.00.
Motioner insänds digitalt till stockholm@moderaterna.se. Rätt att väcka motioner har förbundsstyrelsen, partiföreningar, ungdomsförbundet och enskilda medlemmar.

Joakim Larsson 
Förbundsordförande