Förbundsstämma 11 maj 2019

Moderata Samlingspartiet i Stockholms län

Förbundsstämma 11 maj 2019

Tid: Lördag den 11 maj kl 09:00 2019
Plats: Nacka Strand, Augustendalstorget 6.

Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen till handa senast fredagen den 29 mars kl 17.00. Motioner insänds digitalt till stockholm@moderaterna.se 

Rätt att väcka motioner har förbundsstyrelsen, partiföreningar, ungdomsförbundet och enskilda medlemmar 

Kjell jansson
Förbundsordförande