Förbundskansliet Moderaterna i Stockholms stad och län

j

Lars-Peter Swärdh
Chefombudsman
Chefombudsmannen leder förbundskansliet
E-post: lars-peter.swardh@moderaterna.se
Telefon: 0708-729275

 

 

 

d

Aleksander Lestaric
Organisations- och ekonomichef
Övergripande ansvar för förbundets kampanjverksamhet
E-post: aleksander.lestaric@moderaterna.se
Telefon: 08 676 80 15, 070 409 30 22

 


 

f

Åsa Edholm
Redovisningsekonom
Ansvarig för löpande ekonomisk redovisning
E-post: asa.edholm@moderaterna.se
Telefon: 08 676 81 38, 0721 64 96 98 

 

s

Hans Hallin
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar
E-post: hans.hallin@moderaterna.se
Telefon: 08 676 80 62, 070 787 81 62

  

yy

Zackarias Fariss
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar
E-post: zackarias.fariss@moderaterna.se
Telefon: 070 252 22 00

 

 

 

s

Robin Irberger
Organisationssekreterare
Moderaterna Stockholms stad och län
076-886 40 17
robin.irberger@moderaterna.se


 

 

 


Kommunikation och kampanj

 

j

Ida Karlbom
Kommunikationschef
E-post: ida.karlbom@moderaterna.se
Telefon: 073-988 22 40

 

 


 

e

Emilia Öije Bergqvist
Fotograf/Grafisk Designer
E-post: emilia.oije@moderaterna.se
Telefon: 070 924 25 79

 

 


 

m

Veronica Nordström
Produktionsansvarig 
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling
E-post: veronica.nordstrom@moderaterna.se
Telefon: 0708-40 78 90, 08-676 81 37

 


 

r

Josefin Wicklund
Digital kommunikatör
E-post: josefin.wicklund@moderaterna.se
Telefon: 0737242024

 


 

 

 

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

 

s

Sofia Höglund
Ombudsman
Övergripande ansvar för MUF Stockholms ekonomi och organisation
E-post: sofia.hoglund@moderaterna.se
Telefon: 070-664 65 40 

 

 

 

Noa Samenius
Ombudsman
Övergripande ansvar för MUF Stockholms ekonomi och organisation
E-post: noa.samenius@moderaterna.se
Telefon: 076-186 98 64