Förbundskansliet Moderaterna i Stockholms stad och län

j

Lars-Peter Swärdh
Chefombudsman
Chefombudsmannen leder förbundskansliet
E-post: lars-peter.swardh@moderaterna.se
Telefon: 0708-729275

 

 

 

d

Aleksander Lestaric
Organisations- och fältchef
Övergripande ansvar för förbundets kampanjverksamhet
E-post: aleksander.lestaric@moderaterna.se
Telefon: 08 676 80 15, 070 409 30 22

 

 

 

f

Åsa Edholm
Redovisningsekonom
Ansvarig för löpande ekonomisk redovisning
E-post: asa.edholm@moderaterna.se
Telefon: 08 676 81 38, 0721 64 96 98
 

 

 

 

 

yy

Zackarias Fariss
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar
E-post: zackarias.fariss@moderaterna.se
Telefon: 070 252 22 00

 

 

 

 

s

Robin Irberger
Projektledare
E-post: robin.irberger@moderaterna.se
Telefon: 076-886 40 17

 

 

 

 

AA

Esaias Hedin
Organisationssekreterare
esaias.hedin@moderaterna.se
073-150 85 53

 

 

 

 

 

 

Kommunikation och kampanj

j

Ida Karlbom
Kommunikationschef
E-post: ida.karlbom@moderaterna.se
Telefon: 073-988 22 40




 

 

 

ja

Jakob Steinstö
Projektledare
E-post: jakob.steinsto@moderaterna.se
Telefon: 073-851 19 97








 

 AAA

Celine Alfredsson
Valkretskoordinator Stockholms stad
E-post: celine.alfredsson@moderaterna.se
072-178 06 16

e

Emilia Öije Bergqvist
Fotograf/Grafisk Designer
E-post: emilia.oije@moderaterna.se
Telefon: 070 924 25 79

 

 

 

 

m

Veronica Nordström
Produktionsansvarig 
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling
E-post: veronica.nordstrom@moderaterna.se
Telefon: 0708-40 78 90, 08-676 81 

 





 

r

Josefin Wicklund
Digital kommunikatör
E-post: josefin.wicklund@moderaterna.se
Telefon: 0737242024

 


 

 

 

 

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

Siljeqvist

Victor Siljevik
Ombudsman
Övergripande ansvar för MUF Stockholms ekonomi och organisation
E-post: victor.siljevik@moderaterna.se
Telefon: 070-147 90 25

 

 

 

Rebecca Nordin Vainio
Val- och kampanjkoordinator
076-039 28 44
rebecca.nordinvainio@moderaterna.se