Anna Maria Corazza Bildt

Europaparlamentariker
Kontakt annamaria.corazzabildt@ep.europa.eu
Bryssel: +32(0)2 28 45128
Strasbourg: +33(0)3 88 1 75128
Debatten om Europas framtid måste förankras i Sverige, Europapolitik är inrikespolitik. Det handlar om vilket Europa vi vill se växa fram för våra barn. Sverige ska vara en dynamisk aktör i kärnan av Europasamarbetet.

Debatten om Europas framtid måste förankras i Sverige, Europapolitik är inrikespolitik. Det handlar om vilket Europa vi vill se växa fram för våra barn. Sverige ska vara en dynamisk aktör i kärnan av Europasamarbetet. Det är givet att EU nu måste prioritera de gränsöverskridande områden där samarbetet ger som mest mervärde - den inre marknaden, migration, hållbarhet, organiserad brottslighet - och samtidigt hålla tillbaka på de områden som bäst bestäms nationellt.

Jag brinner för ett bättre Europa, för fred, frihet och företagande. Att stoppa kvinnovåld, för barns rättigheter och att alla har bra mat på sina tallrikar. Viljan att förbättra människors vardag och framtid är min stora drivkraft!

Var med och förverkliga min vision för ett starkt Sverige i ett starkt Europa. Jag vill fortsätta göra skillnad för Dig! 

Anna Marias huvuduppdrag:

Första vice ordförande för Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, IMCO
Vice ledare för EPP i Jämställdhetsutskottet, FEMM
Ledamot av Utskottet för migration, medborgerliga fri- & rättigheter samt data skydd & säkerhet, LIBE
Ledamot av Särskilda utskottet om terrorismbekämpning, TERR
Ledamot av Europaparlamentets delegation EU-Ukraina, PAC
Ledamot av Europaparlamentets delegation mellan EU-Turkiet, JPC
Ordförande för Parlamentsgruppen för barns rättigheter
Ordförande för Single Seats styrelse och EP:s kampanj för att stoppa flytten Bryssel-Strasbourg
Ordförande för forumet för relationer mellan EU och Turkiet 
Medlem i EPPs arbetsgrupp om Brexit, ansvarig för medborgarens rättigheter, polis- och rättsligt samarbete