Anna König Jerlmyr

Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Borgarrådssekreterare: Angelica Tessmar
E-post: angelica.tessmar@stockholm.se
Pressekreterare: Annika Borg
E-post: annika.borg@stockholm.se

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stock-holm AB, StorSTHLM, direktionen för Handelshögskolan i Stock-holm.