Anna König Jerlmyr

Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Borgarrådssekreterare: Mårten Lindberg
E-post: marten.lindberg@stockholm.se

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region, Mässfastigheter i Stock-holm AB, StorSTHLM, direktionen för Handelshögskolan i Stockholm. 

När vi presenterades på borggården strålade solen från en klarblå himmel. Vi har en stabil majoritet i Stockholms stad där Sverigedemokraterna inte har någon vågmästarroll. Vi kan nu åter igen föra moderat politik i Stockholms stad. Vi kommer att fokusera på frågor som ekonomi, jobb, valfrihet och inte minst trygghet. Stockholmarna kommer under mandatperioden se sänkt skatt och jag kommer att arbeta för ett förbättrat företagsklimat. Ska Stockholm klara en god integration är företagen en viktig nyckel då fyra av fem jobb skapas i de små företagen. Det finns mycket att göra, och en sak är säker. Våra moderata väljare kommer att känna igen sig i vår politik.