Stärkt företagande i hela Sverige

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Vårt mål är att 500 000 jobb ska kunna skapas i Sverige till 2025. Då måste det löna sig bättre att skapa jobb och driva företag, att vidareutbilda sig och att ta större ansvar på jobbet. Sverige behöver inte högre marginalskatter, utan lägre entreprenörsskatter.

Sverige ska rustas för att vara konkurrenskraftigt vad gäller transporter samt energi och forskning. Det gör att fler företag kan växa och anställa runt om i landet samt nå ut i världen härifrån.

Nya tjänsteföretag ska kunna verka tillsammans med basindustrin. Globalisering, internationell handel och teknikutveckling kan skapa fantastiska möjligheter, men då måste utvecklingen komma alla till del.

Regeringen för en politik som är direkt skadlig för svenskt jobbskapande. Hittills har skatterna på jobb och företag höjts med 44 miljarder kronor och för varje krona man satsar på företagande tar man sju ifrån jobbskapandet. Vi vill stoppa regeringens straffskatter på svenska jobb och företag.

  • 500 000 jobb ska kunna skapas i Sverige till 2025
  • Enklare och mer lönsamt att starta och driva företag
  • Fortsatta regelförenklingar för mindre krångel
  • Infrastruktur att lita på och konkurrenskraftiga transporter

 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss