Stärk svensk polis

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris, och antalet utsatta områden ökar. Nu krävs att Sveriges poliser ges förutsättningar att göra sitt jobb. För att fler brott ska klaras upp krävs det reformer för att stärka svensk polis. Polisens organisation behöver effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.

Sverige hade år 2014 cirka 208 poliser per 100 000 invånare. Antalet poliser i Sverige är relativt få i relation till övriga EU-länder. Med de nya samhällsproblem vi ser krävs omprioritering. Moderaternas långsiktiga målsättning är antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder. Sverige ska ha minst 10 000 fler polisanställda till år 2024. 

Lönerna inom poliskåren är i dag alldeles för låga i förhållande till de krav som ställs i polisyrket. Detta vill vi ändra på. För att stärka tryggheten behöver Sverige fler poliser och poliserna förtjänar att få bättre betalt. Vår särskilda lönesatsning motsvarar att dagens poliser skulle kunna få 3 000 kronor mer i lön varje månad.

I dag utsätts många poliser, annan blåljuspersonal och andra anställda i rättsväsendet för våld och hot. De som arbetar för ett samhälle som är tryggt för alla ska inte behöva känna sig otrygga, än mindre utsättas för brott. Vi vill därför skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal.

Polis- och trygghetskrisen är akut. Polisen har det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning. Men en omfattande satsning på polisen är dock inte tillräcklig för att möta samtliga behov. Vi vill utveckla arbetet med ordningsvakter som redan i dag bidrar redan i dag till ett tryggare samhälle.

Våra förslag:

  • Polisens organisation ska effektiviseras för att stärka polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
  • Antalet poliser i Sverige ska närma sig nivåerna i andra europeiska länder. Moderaterna anslår därför de resurser som krävs för att öka antalet polisanställda med 10 000 till år 2024.
  • Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
  • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Tydlig lagstiftning som möjliggör generella förordnanden för kommunala ordningsvakter.
  • Bredda det område en kommunal ordningsvakt kan arbeta på i en hel kommun samt förstärka kommunala ordningsvakters befogenheter.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss
Rättspolitisk talesperson
Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas