Stärk svensk polis

Sverige behöver mer av lag och ordning. Utvecklingen, där kriminella gäng kopplar grepp om utsatta områden och att otryggheten i Sverige ökar, måste brytas.

Hederliga människor som utsatts för brott ska få upprättelse. Men Polisens förmåga att klara upp brott den lägsta på 16 år. Bland mängdbrotten, som drabbar vanligt folk, klaras endast vart sjunde upp. Det är oacceptabelt.

För att fler brott ska klaras upp och för att säkra en trygghet att lita på krävs det reformer för att stärka svensk polis.

Sverige ska ha minst 25 000 poliser senast år 2025. Resurserna för fler civilanställda, som kan utreda brott, ska också ökas. Det möjliggör för fler poliser i yttre tjänst. Den som är polis ska dessutom veta att samhället uppskattar det. Det ska synas både i respekten för yrket och i lönekuvertet. Därför vill vi höja polislönerna med 2 000 kronor i månaden. Straffen för attacker på blåljuspersonal måste skärpas. Sverige behöver också en ny rikspolischef.

  • Minst 25 000 poliser i Sverige
  • Högre polislöner, 2 000 kronor mer i månaden
  • Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss