Stå upp för aborträtten

Moderaterna står fullt ut bakom den svenska abortlagstiftningen. Den medicinska utvecklingen på området ska följas och regelverket anpassas därefter. Detta samtidigt som kvinnans bästa alltid får stå i centrum.
  • Moderaterna vill modernisera den svenska abortlagstiftningen
  • Efter läkarkonsultation ska en kvinna kunna utföra hela sin medicinska abort i hemmet
  • En tidsgaranti måste införas för de kvinnor som står i kön för att utföra en abort

Rätten till sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet och något Moderaterna anser vara helt avgörande för ett jämställt samhälle. Den svenska lagen om rätt till abort är central för detta. I takt med att stora forskningsframsteg görs i Sverige måste även regelverket fungera på bästa möjliga vis.

Idag behöver en kvinna genomföra sin första del av den medicinska aborten på sjukhus. Den andra delen kan genomförs i hemmet om kvinnan önskar. Moderaterna tycker att den som vill – med stöd och rådgivning – ska kunna genomföra hela den medicinska aborten tryggt och säkert i sitt egna hem. 

Sverige måste få bort köerna i den svenska abortvården. Det är oacceptabelt att kvinnor behöver vänta för att genomföra en abort eftersom vården är tidskritisk. Därför bör Socialstyrelsen få i uppdrag att kartlägga väntetiderna och därefter ta fram förslag på åtgärder som motsvarar en tidsgaranti.

  • Moderaterna vill modernisera den svenska abortlagstiftningen
  • Efter läkarkonsultation ska en kvinna kunna utföra hela sin medicinska abort i hemmet
  • En tidsgaranti måste införas för de kvinnor som står i kön för att utföra en abort
  • För att den medicinska utvecklingen i Sverige ska gå ännu snabbare bör det skjutas till mer pengar