Stå upp för aborträtten

Moderaterna står fullt ut bakom den svenska lagen om rätt till abort. Kvinnors rätt till sin egen kropp och den svenska aborträtten är helt grundläggande för oss.

EU ska inte fatta beslut om den svenska abortlagen, men även i EU står vi upp för aborträtten. Så har vi moderater agerat hittills i Europaparlamentet, och så kommer vi att agera framåt.

I dag finns en lagstadgad rätt till abort i Sverige. Därmed bör personer som väljer att acceptera en anställning där vård vid abort ingår i arbetsbeskrivningen också vara beredda att ge sådan vård.