Nyhetsartikel
9 aug 2018

Regionpolitiskt program för Södermanland

Den 9 september är det val till landstingsfullmäktige. Landstinget ansvarar i dag för frågor som rör sjukvård, kultur och utbildning. Den 1 januari 2019 kommer de tre organisationerna Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Kollektivtrafikmyndigheten att samlas i en organisation; Region Sörmland. Här kan ni ta del av hur Moderaterna i Södermanland ser på regionens framtid och vad vi vill göra.