Skatter

Ett starkt Sverige med trygg välfärd bygger på jobb och ansvar för ekonomin. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Skattehöjningar gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb, att arbeta mer samt dyrare och krångligare att skapa jobb i Sverige. Svensk välfärd ska byggas på arbete, inte bidrag. Har man rätt till bidrag ska man få det. Men varje krona till bidrag till den som kan jobba är en krona som i stället kunde ha gått till skolan, sjukvården, äldreomsorgen och polisen.

Våra förslag:

  • Sänk skatten på arbete, mest för dem med lägre inkomster. För de allra flesta som arbetar heltid innebär vår skattesänkning nära 500 kronor mer i månaden, eller 6 000 kronor mer per år.
  • Sänk skatten för pensionärer så att det lönar sig att ha jobbat. Vi sänker skatten lika mycket som regeringen.
  • Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år.
  • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.
  • Nej till straffskatter på transporter.
  • Stärk Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk.
Ekonomisk-politisk talesperson
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss