Skatter

Skatten är fortfarande för hög för de med lägre inkomster. Ensamstående har en särskilt dålig skattesituation, bland de högsta av OECD-länderna. Sverige har efter regeringens skattehöjningar återigen världens högsta marginalskatter, vilket försämrar förutsättningar för tillväxt. OECD framhåller det som särskilt prioriterat att Sverige sänker marginalskatterna, men regeringen har i stället höjt marginalskatterna. Finansdepartementets Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi har konstaterat att vissa hushåll (t.ex. nyanlända) kan förlora ekonomiskt på att någon i familjen faktiskt tar ett jobb.

Det ska löna sig att arbeta och det ska löna sig att ha arbetat.

Våra förslag:

  • Fullt finansierade skattesänkningar på arbete. I kombination med ett bidragstak ökar drivkrafterna, och det blir lönsamt, att gå från bidrag till arbete. 
  • Jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med lägre inkomster. Med vår politik får en vanlig barnfamilj över 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
  • Höjd brytpunkt på statlig inkomstskatt för ökad tillväxt i en global värld och för att ansträngning ska löna sig.
  • Ett förhöjt, bredare och mer fördelaktigt jobbskatteavdrag för äldre.
  • Sänkt skatt för pensionärer.
Ekonomisk-politisk talesperson
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss