Nyhetsartikel
20 maj 2016

Skärpta straff för attacker mot blåjuspersonal

Moderaterna ska inleda ett arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. Det var ett av huvudbudskapen i partisekreterare Tomas Tobés tal när Sverigemötet inleddes i Malmö i dag. Tryggheten måste öka och därför presenterar Moderaterna nya förslag bland annat för att stärka blåljuspersonalens säkerhet. Socialtjänsten ska fungera och Moderaterna kommer att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare.

- Den senaste tiden har vi sett flera exempel på våld mot blåljuspersonal. Polis och räddningstjänst möter gång på gång stenkastning. Ibland handlar det även om handgranater. Rutorna krossas och däcken blir sönderskurna på utryckningsfordon. Medarbetare inom hälso- och sjukvården, framför allt ambulanspersonal, utsätts för hot, våld och försök att hindra deras arbete. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas, säger Tomas Tobé.

- Det handlar både om att skydda personer som har samhällsviktiga uppgifter och att värna respekten för lag och ordning.
 
- Rättsstaten ska inte stå handfallen när respekten för den urholkas. Reaktionerna på de här angreppen och attackerna måste vara tydliga, avslutar Tobé.

Moderaterna presenterar fem nya förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet.   

Skärpta straff för våld mot tjänsteman
Straffen för våld mot tjänsteman återspeglar inte allvaret i brottsligheten. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. I dag behandlas hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman i samma straffstadgande. Straffet för våld mot tjänsteman blir ofta cirka en månads fängelse. Många gånger ersätts fängelsestraffet av samhällstjänst. Våld mot en polis är ett allvarligare brott än ett muntligt hot. För att fånga upp allvaret i den här brottsligheten bör våld mot tjänsteman få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman
Reaktionerna på våld mot poliser, medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården måste bli betydligt tuffare. Personal i räddningstjänsten och hälso-och sjukvården omfattas i dag alltför sällan av detta skydd, endast vid myndighetsutövning. Men skyddet omfattar till exempel inte vanliga utryckningar och räddningsinsatser. Detta bör ändras så att medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får samma skydd som poliser.

Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner
Ibland riktas skadegörelse direkt mot polisbilar och andra utryckningsfordon. Vi ser också fall då polisen lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning. När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning
I dag ställs högre krav för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när till exempel poliser är utsatta för brott. I praxis ställs relativt höga krav för ersättning i dessa fall. En utredning bör därför tillsättas med syfte att föreslå lämpliga förändringar i lagstiftningen som syftar till att kränkningsersättning kan utgå i fler fall när poliser är brottsoffer. Att till exempel spotta en polis i ansiktet bör alltid leda till skadestånd. Detsamma ska gälla när poliser utsätts för våld som är att jämföra med misshandel av normalgraden.

Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis
När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

För att komma i fråga för placering vid räddningstjänst eller polis ska det krävas en individuell lämplighetsbedömning.

Ett gemensamt uppdrag ska ges till Polismyndigheten och Socialstyrelsen, att i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utforma en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Moderaterna ska bryta utanförskapet. Sveriges utanförskapsområden ska stärkas. Det kräver reformer som ger fler möjlighet till jobb och försörjning, höjer kunskapsresultaten i skolan och ökar tryggheten. En central del är också att förbättra socialtjänsten. För ett bättre förebyggande arbete måste socialsekreterarna ha förutsättningar att göra sitt jobb. Moderaterna ska därför ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare.

Tomas Tobés tal bifogas.
Läs mer om förslagen i bifogad pm.
Här kan du se Tomas Tobés tal.

Filer
Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas