Vår politik
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Nya Moderaterna föreslår den största bidragsreformen sen 1980. Läs artikeln med Ulf Kristersson (M) i dagens Svenska Dagbladet - SvD: https://www.svd.se/m-vi-foreslar-storsta-bidragsre…/…/debatt
Läs mer
Facebook

Moderaterna i Skåne föreslår kraftfulla åtgärder för att förbättra integrationen av nyanlända. Sverige och inte minst Skåne har stora problem med integration av nyanlända. Inte minst visar detta sig i hur lång tid det tar från en nyanländ att gå från bidrag till arbete. Efter 6-7 år är hälften av männen som kommit som flyktingar i arbete, för kvinnorna är samma tid ungefär 10 år. En stor del av förklaringen till att Skåne har väldigt låg sysselsättningsgrad på endast 73,1 % jämfört med rikets 78,3 %. Detta är en utveckling som måste vändas.

Nyhetsartikel
Filmer
Filmer
Följ oss