Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra
Riksdagsledamot, Skåne läns västra
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Civilpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Försvarspolitisk talesperson
Gruppledare miljö- och jordbruksutskottet
Skattepolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
Riksdagsledamot, Skåne läns västra
Riksdagsledamot Malmö kommun, Vice Talman