Tobias Billström

Gruppledare
Tobias Billström är gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Han är riksdagsledamot från Malmö.

Jag heter Tobias Billström och är gruppledare för Moderaterna i Sveriges Riksdag och riksdagsledamot för Malmö.

Sedan min tid i Moderata Ungdomsförbundet, via kommunpolitik och uppdrag såsom riksdagsledamot, statsråd i Justitiedepartementet och som riksdagens förste vice talman, så har jag alltid stått för idéer om frihet och rättssäkerhet.

Moderaterna är det parti som konsekvent försvarar tanken om samhällskontraktet. De som bor i  Sverige har ingått en överenskommelse om att vårt samhälle vilar på ett antal pelare, där polisen kommer när man ringer och löser brott när man anmäler, där skolan ger elever bildning som gör det möjligt att vara en bra samhällsmedborgare och där frågor om integration innebär att samhället ställer krav och ger verktyg för att bli en fullvärdig medlem av vårt samhälle.

Andra viktiga frågor för mig är jämställdhet och digitalisering. Samhället blir bättre när kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är en viktig komponent i integrationsarbetet. Digitalisering och AI är frågor som kommer att påverka vårt samhälle kraftigt. Sverige står inför förändringar som kräver att politiska beslut fattas om både lagstiftning och modeller för kompetensutveckling, omställning och ett livslångt lärande i offentlig såväl som privat sektor.

Jag är gift, har två barn, och när jag inte håller på med politik så lagar jag mat, läser böcker eller vistas i naturen.

Maila, ring, twittra eller Facebooka mig gärna om du har frågor eller idéer.