Du besöker nu Moderaterna Skåne.

Anders Hansson Moderaterna

Anders Hansson

Riksdagsledamot

Mitt uppdrag som riksdagsledamot är att representera mina väljare från valkretsen Södra Skåne i Sveriges riksdag. Det är på deras mandat jag agerar och i deras intressen jag handlar. Samtidigt skall jag alltid ha för ögon vad som är bäst för Sverige som helhet.

Jag är jurist från Lunds universitet med en specialisering mot arbetsrätt. Dessförinnan har jag utbildat mig till reservofficer inom armén. Jag har arbetat som såväl nämndeman som notarie vid Trelleborgs tingsrätt. Därefter har jag arbetat som brottsutredare på Tullkriminalen i Malmö.

Jag har suttit i riksdagen sedan 2006. Första mandatperioden i justitieutskottet och min andra period i försvarsutskottet. Efter valet 2014 har jag återgått till mitt uppdrag som ledamot av justitieutskottet. 

Min viktigaste arbetsuppgift är att se till att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och riktigt sätt. Kraven på ett maximalt utnyttjande av varenda skattekrona skall vara en ledstjärna både för mig och för samtliga statliga verksamheter.

Den största utmaningen är att klara av balansgången att bibehålla en god kvalitet på verksamheterna i den offentliga sektorn samtidigt som skatteuttaget från medborgarna ska vara så lågt som möjligt.

Brottsbekämpningsfrågorna och trygghetsfrågorna kommer alltid att spela en stor roll i mitt uppdrag. Att förhindra att ungdomar fastnar i det kriminella träsket och att vi ALLTID sätter brottsoffret i fokus är några av de viktigaste frågorna som jag också arbetat hårt med. En effektiv brottsbekämpning kräver att vi ger våra myndigheter rätt verktyg för att kunna ligga jämsides eller före de kriminella. Att vara tvåa på den bollen är inget alternativ. Jag förespråkar strängare påföljder och tydliga kravställningar, men är också av den åsikten att den bästa brottsbekämpningen är att förebygga och förhindra brott helt och hållet.

 En förutsättning för ett tryggt samhälle är att vi kan försvara vårt eget land. Försvarsmakten har startat en förändring som måste stödjas såväl ekonomiskt som politiskt. Vår försvarsförmåga måste öka!

Tillsammans kan vi göra skillnad och förhoppningsvis skapa ett tryggare samhälle för oss alla. För att klara detta måste vi se att allting i samhället hör ihop. En bra och trygg skola, en sjukvård och omsorg som är värd namnet, möjligheten till arbete samt en välförtjänt gott liv efter pensionering är alla viktiga delar för ett bättre Sverige. 

Slutligen så har jag ett ordspråk som jag brukar tänka på och leva efter i mitt förtroendeupdrag: ” Var den Du är. Alla andra är redan upptagna!” 

Politiska hjärtefrågor:

  • Försvarsfrågor
  • Brottsbekämpning
  • Ungdomars situation
  • Skola och utbildning
  • Vapen- & narkotikafrågor
  • Miljöfrågor