Peter Danielsson

Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
peter.danielsson@moderaterna.se
Jag är född och uppväxt i Helsingborg. En fantastisk stad som jag sedan 2006 har haft förmånen att leda som kommunstyrelsens ordförande. Jag är utbildad vid Lunds Universitet, har arbetat bland annat som ledarskribent och kommunikationskonsult samt har haft många olika politiska förtroendeuppdrag. Idag är jag förste vice partiordförande.

Jag är politiskt aktiv för att jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. Min utgångspunkt är att människor vill, kan och mår bra av att bestämma över samt ta ansvar för sitt liv. Som ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg strävar jag efter att undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft när den av olika skäl inte räcker till.

För mig är ansvarstagande för ekonomi en viktig fråga, utan ordning och reda i ekonomin kommer vi inte långsiktigt kunna finansiera välfärden. Andra frågor som engagerar mig mycket är dels att skapa förutsättningar så att alla barn får en bra start i livet genom bra förskola och skola, dels att bättre ta tillvara allas förmågor genom att skapa fler vägar till arbete. Att fler jobbar bygger inte bara vår gemensamma trygghet, jobben är också avgörande för vår frihet, vår självkänsla och vårt självbestämmande.

Idéer är viktiga, men det är människor som gör skillnad. Med hårt och metodiskt arbete kan vi gemensamt nå resultat. Sedan 2006 uppbär jag förtroendet att vara kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och har i olika konstellationer tagit ansvar för stadens utveckling. Vi har visat att vi inte bara snackar, utan genomför förbättringar på bred front.

Tidigare i mitt politiska engagemang har jag bland annat varit ledamot i Sveriges riksdag och förste vice ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Jag har en filosofie kandidatexamen från Lunds Universitet med statsvetenskap som huvudämne, men har även studerat nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och psykologi. Innan jag började med politik på heltid har jag arbetat som kommunikationskonsult och ledarskribent.