Olof Lavesson

Kulturpolitisk talesperson
Presskontakt Ina Kokalari
ina.kokalari(at)riksdagen.se
072-228 31 91
Jag vill se ett Sverige där fler kan få jobb, fler kan anställa och fler kan leva på lön istället för bidrag.

Ska vi klara de utmaningar Sverige står inför handlar det om en fortsatt tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomi. Det är då vi har råd med en trygg välfärd, ett effektivt rättsväsende, en bra sjukvård och en god omsorg när vi blir äldre. Det är när jobben blir fler som utanförskapet minskar och fler kan känna delaktighet.

Sverige behöver ett näringslivsklimat där fler företag kan startas och fler kan växa. Min egen stad, Malmö, ligger långt fram när det gäller nyföretagande. Nya branscher inom mediesektorn, mobilteknologin och dataspelsindustrin växer och blomstrar.

Jag vill fortsätta sänka skatten på arbete och företagande. Nya krafttag behöver sättas in när det gäller regelförenklingsarbetet och servicen vid våra myndigheter behöver utvecklas, samordnas och förstärkas.

Jag ser kulturen som garant för frihet. Kulturen hjälper oss bearbeta och hantera den information vi möter. Att sätta fakta i ett perspektiv, att reflektera och att kritiskt granska. Därför vill jag se en offensiv moderat kulturpolitik.

Jag är oerhört stolt över att få representera Malmö i riksdagen. Vi i Malmö behöver inte bara en bro till Köpenhamn, utan också en fungerande bro till Stockholm. Vi behöver folk som lyfter de problem som Malmö har, men som också pekar på de möjligheter och den potential som finns här. Malmö behöver en röst i Stockholm, men Stockholm behöver också förstå att en stor del av Sveriges framtid ligger i Malmö, Skåne och Öresund!