Mikael Larsson

Chefsombudsman, Valledare för Moderaterna i Skåne
Mikael Larsson mikael.larsson@moderaterna.se
040-699 22 11
0705-91 59 40