Maria Malmer Stenergard

Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Presskontakt Anna Ståhlgren Nislander
anna.stahlgren(at)moderaterna.se
073-084 93 30
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.

Innan jag blev talesperson i miljö- och jordbruksfrågor var jag skattepolitisk talesperson. Det ekonomiska perspektivet tar jag med mig in i arbetet med miljö- och jordbruksfrågor.

Jag är övertygad om att moderata kärnvärden som internationellt samarbete, tro på marknadskrafter och konsumentmakt behöver få större inflytande även på miljöområdet. Om vi ska klara klimatutmaningen måste även miljöpolitiken underkastas krav på effektivitet, precis som andra politikområden. En hållbar ekonomi kräver en hållbar ekologi.

Svenskt jord- och skogsbruk måste ges förutsättningar att konkurrera på en global marknad. Då krävs minskat regelkrångel, stärkt äganderätt och sänkta kostnader. 

Jag är utbildad jurist och systemvetare och har fullgjort tingstjänstgöring vid Hässleholms tingsrätt. Innan jag blev riksdagsledamot 2014 arbetade jag som kronofogde. Jag har också jobbat som systemvetare på Tetra Pak och som biträdande jurist.

Det politiska engagemanget började i Moderata Ungdomsförbundet och fortsatte sedan i Fria Moderata Studentförbundet och i kommunpolitiken i Lund, Uppsala och Kristianstad. 

Utbildning
Jur kand och fil kand (systemvetenskap), tingsnotarie

Intressen 
Tennis, matlagning och resor.