Maria Malmer Stenergard

Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Mailadress maria.malmer.stenergard@riksdagen.se
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra av egen kraft. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga regler eller höga skatter. Och när vi är som svagast – då ska samhället vara som starkast.

Jag är född och uppvuxen i Kristianstad och bor nu med min familj i Åhus på den skånska östkusten. Innan jag blev riksdagsledamot 2014 arbetade jag som kronofogde. Jag har också jobbat som systemvetare på Tetra Pak och som biträdande jurist.

Som ordförande i Socialförsäkringsutskottet har jag förmånen att jobba med många viktiga frågor som påverkar människor mycket, bland annat migration, pensioner, sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

Min övertygelse är att migrationspolitiken framöver måste vara stram och långsiktigt hållbar. Sverige har tagit ett stort ansvar under lång tid. Nu har vi också ett ansvar gentemot dem som kommit hit och se till att integrationen fungerar. Människor ska nämligen inte bara välkomnas innanför Sveriges gränser. De måste också välkomnas in i det svenska samhället, på riktigt. Ett ja ska vara ett ja. Vårt framtida mottagande måste därför kopplas till såväl integrationen som till vårt historiskt höga mottagande. Men ett nej ska också vara ett nej. I detta avseende har Sverige och den socialdemokratiska regeringen misslyckats, något det växande skuggsamhället är ett tydligt tecken på. Det handlar om tusentals personer som varje år avviker och går under jorden efter att ha nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut i en rättssäker process. Med skuggsamhällen följer social utsatthet, illegalt arbete och brottslighet.

Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat. Moderaterna vill därför jämna ut skillnaden i beskattning mellan pensionärer och dem som jobbar. Grundskyddet i pensionen behöver förbättras och ha särskilt fokus på de ekonomiskt mest utsatta och stärkt jämställdhet. 

Socialförsäkringssystemet ska vara effektivt och rättvist. Vi moderater har en viktig roll att spela när det gäller att göra nödvändiga prioriteringar och minska slöseriet. Är man sjuk ska det finnas en ekonomisk trygghet. Det bygger i sin tur på att vi har förmåga att effektivt förhindra alla former av missbruk av systemen, inklusive överutnyttjande. Det är bekymmersamt att allt fler lider av psykisk ohälsa, och jag är övertygad om att tidiga insatser är avgörande för att minska långvarig sjukfrånvaro.

Tidigare i politiken
Det politiska engagemanget började i Moderata Ungdomsförbundet och fortsatte sedan i Fria Moderata Studentförbundet och i kommunpolitiken i Lund, Uppsala och Kristianstad. Jag kom in i Riksdagen 2014 oc har tidigare varit skattepolitisk talesperson och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson.

Utbildning
Jur kand och fil kand (systemvetenskap) Lunds Universitet 

Intressen 
Tennis, padel, matlagning och resor.