Jonas Jacobsson Gjörtler

Utrikespolitisk talesperson
Presskontakt Anna Ståhlgren Nislander
anna.stahlgren(at)riksdagen.se
073-084 93 30
Jonas Jacobsson Gjörtler är född 1973 i Helsingborg, är gift och har två barn.

Jonas Jacobsson Gjörtler är gruppledare för moderaterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och ansvarar för Moderaternas politik inom utskottets ansvarsområden.

 

Jonas Jacobsson Gjörtler bor i Helsingborg och har tidigare varit engagerad i ungdomsförbundet, i kommunpolitiken samt i regionpolitiken i Skåne. Innan han blev invald i riksdagen arbetade han i näringslivet under flera år.

”Jag har alltid ansett att det vore bra – inte minst för politiken – om fler människor rörde sig mellan näringsliv och politik. Min blandade bakgrund gör att jag har kunskap om förutsättningarna för näringsliv och företagande, samtidigt som jag har god insikt i hur politiken fungerar”, säger Jonas Jacobsson Gjörtler.

”Min politiska grundsyn är att människor och företag mår bäst om de får utvecklas själva så fritt som möjligt, utan onödig inblandning från politiken. Samtidigt ska politiken finnas där och vara stark för den som behöver samhällets stöd” fortsätter han.

Om förutsättningarna för svenskt jordbruk säger han:

”Vi måste verka för att villkoren för jordbruket blir mer lika villkoren i övriga EU. Vi vill se regelförenklingar, minskad byråkrati, förbättrad samordning mellan olika myndigheter och minskade administrativa kostnader. Vi ska stå upp för ett välfungerande djurskydd och rimliga miljöregler, men utgångspunkten måste vara att kraven så långt möjligt är likvärdiga inom hela EU. Svenska bönder kan inte, på en gemensam marknad, ensamma bära kostnaderna och ansvaret för att gå före. Då riskerar resultatet bli att svenskt jordbruk slås ut – vilket bara leder till att vi importerar produkterna från länder med lägre krav.”

I riksdagen har Jonas tidigare varit ledamot i finansutskottet och innan dess i närings- och trafikutskotten.

Intressen/hobbys: Musik, särskilt att klinka på mina gamla analogsynthar. Historia - främst första världskriget. Maltwhisky.

Gör mig glad: Barnens skratt och deras många glada upptåg

Förebild: Thatcher, Reagan

Politisk fråga jag brinner för: Svensk konkurrenskraft

Mai: jonas.jacobsson.gjortler@riksdagen.se