Jonas Jacobsson Gjörtler

Utrikespolitisk talesperson
Presskontakt Andreas Hamrin
andreas.hamrin(at)moderaterna.se
072-544 94 74
Jonas Jacobsson Gjörtler är utrikespolitisk talesperson för Moderaterna och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott. Jonas är född 1973 i Helsingborg, är gift och har två barn. Han bor i Helsingborg och har tidigare varit engagerad i ungdomsförbundet, i kommunpolitiken samt i regionpolitiken i Skåne. Innan han blev invald i riksdagen arbetade han i näringslivet under flera år.

”Jag har alltid ansett att det vore bra – inte minst för politiken – om fler människor rörde sig mellan näringsliv och politik. Min blandade bakgrund gör att jag har kunskap om förutsättningarna för näringsliv och företagande, samtidigt som jag har god insikt i hur politiken fungerar”, säger Jonas Jacobsson Gjörtler.

”Min politiska grundsyn är att människor och företag mår bäst om de får utvecklas själva så fritt som möjligt, utan onödig inblandning från politiken. Samtidigt ska politiken finnas där och vara stark för den som behöver samhällets stöd” fortsätter han.

Om utrikes- och säkerhetspolitiken säger han:

”Inom utrikespolitiken finns en tradition av att sträva efter långsiktighet och relativt bred samsyn i syfte att undvika tvära kast. För ett litet och omvärldsberoende land som Sverige är det viktigt eftersom långsiktigheten och stabiliteten gynnar oss och ger oss en starkare röst. Således har svenska regeringar av olika färg exempelvis länge arbetat i klassiska motvindsfrågor som mänskliga rättigheter och för att stärka kvinnors perspektiv och rättigheter i världen. Det är viktigt i sak, alldeles oavsett om man, som nuvarande regering, väljer att etikettera politiken som feministisk eller inte.

Men visst finns det tydliga skiljelinjer i ett antal utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Ett exempel gäller synen på ett framtida svenskt Nato-medlemskap, där vi moderater liksom övriga allianspartier är positiva till ett sådant. Ett medlemskap skulle ge Sverige både en plats vid bordet där besluten fattas, och de säkerhetsgarantier som artikel 5 innebär – själva kärnan i Nato-samarbetet. Det skulle inkludera oss i den försvarsplanering som är helt central för att kunna försvara Sverige, och säkra närområdet, i samarbete med andra. Det är beklagligt att regeringen inte mäktar med en seriös diskussion i denna viktiga fråga.

Inom delar av utrikespolitiken har vi tyvärr fått se plakatpolitikens återkomst under nuvarande regering. En mer pragmatisk och konsensussökande socialdemokratisk utrikespolitik har fått stå åt sidan för mer av naiv aktivism. Ett exempel är det som vi anser var ett förhastat och ogenomtänkt erkännande av staten Palestina – förmodligen ämnat mer för att tillfredsställa en inhemsk partiintern opinion än att åstadkomma reella resultat i fredsprocessen. Och dessvärre har utrikesministern dessutom lyckats med konststycket att även alienera ett antal andra länder genom oskickligt agerande i andra frågor. Det skadar Sveriges förtroende i omvärlden.

Sverige är ett litet land och vi måste våga prioritera också inom utrikespolitiken. Vår politik ska främst främja och försvara Sveriges politiska, ekonomiska och samhälleliga intressen. Mäktar vi med mer är det bra, men prioriteringen måste vara tydlig. Vi vill därför se ett tydligare fokus på sådant som gynnar säkerhet, fred, demokrati och frihet i vårt och Europas omedelbara närområde. Vi kommer att slåss för frihandel och för reformer som stärker EU:s globala konkurrenskraft. Och slutligen; Moderaterna vill fokusera på klimatfrågan. Vi skulle kunna göra betydligt större skillnad om vi vågade fokusera våra insatser där de gör störst nytta. Vi vill se ett skifte från dyr symbolpolitik lokalt till klimateffektiv politik globalt.”

I riksdagen har Jonas tidigare varit gruppledare för Moderaterna i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot i finansutskottet och innan dess i närings- och trafikutskotten.

Intressen/hobbys: Musik, särskilt att klinka på gamla analogsynthar. Historia - främst första världskriget. Resor, mat och dryck.

Gör Jonas glad: Barnens skratt och deras många glada upptåg.

Förebilder: Thatcher, Reagan