Ledamot i förbundsstyrelsen
Gruppledare & Regionråd
2:e vice förbundsordförande, Regionråd
Ordförande Moderata Seniorer Skåne
Ledamot i förbundsstyrelsen
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Lund, Ledamot i förbundsstyrelsen
Ledamot i förbundsstyrelsen
Förbundsordförande
Distriktsordförande MUF Skåne
1:e vice förbundsordförande , Kommunstyrelsens ordförande, Svedala
Ledamot i förbundsstyrelsen
Ledamot i förbundsstyrelsen