Nyhetsartikel
22 maj 2017

Förbättrad integration

Moderaterna i Skåne föreslår kraftfulla åtgärder för att förbättra integrationen av nyanlända. Sverige och inte minst Skåne har stora problem med integration av nyanlända. Inte minst visar detta sig i hur lång tid det tar från en nyanländ att gå från bidrag till arbete. Efter 6-7 år är hälften av männen som kommit som flyktingar i arbete, för kvinnorna är samma tid ungefär 10 år. En stor del av förklaringen till att Skåne har väldigt låg sysselsättningsgrad på endast 73,1 % jämfört med rikets 78,3 %. Detta är en utveckling som måste vändas.
  • Nyanlända måste kvalificera sig in i socialförsäkringssystemet.
  • Inget försörjningsstöd skall utbetalas innan avslutad etablering.
  • Att försörjningsstöd skall medföra obligatoriskt aktivitetskrav.

Moderaterna i Skåne vill därför driva på för att förändra och förbättra mottagningsprocessen så att nyanlända snabbare kan komma i arbete. I det sammanhanget är ett kvalificeringssystem in i det svenska socialförsäkringssystemet ett krav. Man ska inte från dag ett kunna åtnjuta samma rättigheter som en svenska medborgare har.

Vi föreslår därför bland annat följande:

  1. Nyanlända måste kvalificera sig in i socialförsäkringssystemet.
  2. Inget försörjningsstöd skall utbetalas innan avslutad etablering.
  3. Att försörjningsstöd skall medföra obligatoriskt aktivitetskrav.
  4. Att alla som inte avslutat SFI skall studera svenska under föräldraledigheten från den dag då kommunen enligt lag är skyldig att erbjuda barnomsorg.
  5. Att arbetstillstånd fås samma dag som en individ kommunplaceras i väntan på uppehållstillstånd.

Vår övertygelse är att förutsättningarna för ett fungerande asylsystem är att nyanlända framförallt kommer i arbete. Då duger inte regeringens bidragslinje. För att vi ska kunna upprätthålla ett generöst välfärdssystem i Sverige krävs det att alla som kan också arbetar. Ökade krav på nyanlända men även inhemska bidragstagare är därför rätt väg att gå samtidigt som man gör det mer lönsamt att arbeta genom sänkta skatter.