Bilköer på E6

De skånska motorvägarna är igenkorkade av godstrafik. Det begränsar möjligheterna till arbetspendling, hindrar den ekonomiska tillväxten - och innebär en fara för den personliga säkerheten. Förra året inträffade 292 olyckor på E6 mellan Vellinge och Helsingborg. Det är en olycka varje vardag. Moderaterna i Skåne driver därför frågan om att bygga ut avgörande sträckor av motorvägarna till tre filer i varje riktning.
  • Sex filer behövs på E6 mellan Vellinge och Helsingborg, samt på E22 mellan Malmö och Lund
  • Standarden på de hårt belastade länsvägarna måste förbättras. Vägarna 11, 13 och 19 betyder till exempel mycket för östra Skåne
  • Tågen ska gå, och gå i tid

Skånsk infrastruktur är bitvis eftersatt. Det gäller både vägar och järnvägar. Eftersom Skåne är en transitregion finns det ett nationellt intresse av att öka kapaciteten för godstrafik. Men det borde också finnas ett nationellt intresse av att stärka persontrafiken. De goda förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner och ökad tillväxt som finns i regionen kan tas tillvara ännu bättre om infrastrukturen förbättras med fler filer på motorvägarna. Med goda kommunikationer förbättras såväl ekonomi som kultur och mänskliga kontakter.

Med fler filer, bortbyggda flaskhalsar och en satsning på "intelligenta vägar" med information och trafikstyrning kan vi få ett robust vägsystem som håller 50 år framåt. Vägtrafiken, flyget, färjetrafiken och järnvägarna kompletterar varandra snarare än konkurrerar. Utsläpp både av klimatgaser och andra restprodukter ska minimeras, vi kan se fram emot en fossilfri vägtrafik.

 

Våra förslag:

  • Sex filer behövs på E6 mellan Vellinge och Helsingborg, samt på E22 mellan Malmö och Lund.
  • Standarden på de hårt belastade länsvägarna måste förbättras. Vägarna 11, 13 och 19 betyder till exempel mycket för östra Skåne.
  • Tågen ska gå, och gå i tid.​​​​​​​
  • Trafiken till och från hamnarna i Helsingborg, Trelleborg, Malmö och Ystad måste underlättas.