Sjukförsäkring

Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. Här ska alla komma till sin rätt, kunna bidra, växa och utvecklas. Vi ser nu en oroväckande utveckling där sjukfrånvaron i Sverige har växt snabbt under senare år. Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering har också ökat kraftigt. Vi kan inte blunda för att kostnadsutvecklingen tränger undan viktiga satsningar på till exempel skola och välfärd.

Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska självklart ha rätt till ersättning, vård, rehabilitering och trygghet genom vår gemensamma välfärd. Lika naturligt är att den som har eller får tillbaka sin arbetsförmåga alltid ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete. Samhällets insatser måste stärkas för att på ett bättre sätt motverka riskerna för lång sjukfrånvaro och utanförskap. 

  • Stärk dagens rehabiliteringskedja, återinför den bortre tidsgränsen och undersök regelbundet arbetsförmågan. 
  • Stärk drivkrafterna att komma tillbaka till arbete. 
  • Fokus på arbetsmiljön och förebyggande insatser och gör en riktad tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. 
  • Särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss