Temadag 2017

Varmt välkommen till årets temadag måndag den 13 november, 09.00 - 16.00.
Temadagen äger rum i Förstakammarsalen, Sveriges Riksdag. Registrering och kaffe från klockan 09.00

Temat för dagen är trygghet. Frågor om tryggheten på gator och torg, hur man skyddar sig mot bedrägerier, den ekonomiska tryggheten samt trygghet inom välfärden kommer att diskuteras. Exakta programtider skickas ut närmare temadagen. 

Anmälan
Anmälan med namn och kontaktuppgifter vill vi ha senast 6 november via vårt anmälningssystem, länk: https://goo.gl/forms/1dMBh7VZzbZ1VCcg1 Anmälningslänken nns också på vår hemsida, moderaterna.se/senior Har du frågor om anmälan kan du kontakta Victor Ericsson (tjänsteman RO) på victor.ericsson@moderaterna.se eller 073-682 80 21

Kostnad och betalning
Kostnaden för deltagande, inkl. kaffe och lunch är 200 kr och förbetalas via plusgiro 114 68 76-6 senast den 6 november. Ange ”Temadag 2017” och för vem/vilka betalningen avser.

(Örebroare: – då det ordnas buss för er så sker anmälan och betalning via Örebros länsförbund enligt separat inbjudan)

Säkerhet, inpassering och registrering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Registrering sker vid Riksdagshuset östra; Entré Norrbro 1B (Riksplan) från kl 09:00 och senast 09:30. Temadagen inleds klockan 10:00 i Förstakammarsalen. 

Filer
Program 171113.pdf(pdf1.47 MB)