Nyhetsartikel
29 mar 2018

Satsningar för bättre cancervård med kortare köer

De senaste åren har vårdköerna fördubblats, trots att Stefan Löfvens regering höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Utvecklingen måste vändas. I dag är det till exempel bara ungefär hälften som får cancervård i tid. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, presenterar nu Moderaternas reformer för en bättre cancervård, som bland annat innefattar satsningar för en halv miljard kronor årligen.

- Människor i hela landet måste kunna lita på att välfärden finns där när vi som mest behöver den. Då måste vården vara trygg och tillgänglig. Vi moderater vill prioritera att korta köerna, utbilda fler specialistsjuksköterskor och medarbetare till bristyrken inom vården samt stärka vårdkedjan genom att bland annat förbättra eftervården, säger Elisabeth Svantesson. 

- Välfärden i Sverige ska få kosta. Men det kräver att vi kan prioritera, fatta tuffa beslut och att fler arbetar, avslutar Svantesson. 

  • Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 500 miljoner konor om året för att ta fram en ny cancerstrategi och genomföra prioriterade åtgärder enligt strategin som framför allt ska omfatta det förebyggande arbetet med cancerprevention, screeningprogram, nivåstrukturering av ovanliga och svåra fall, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering.  
  • I vår budget avsätter vi 3 miljarder om året för att återinföra en förstärkt och utvecklad kömiljard - en prestationsbaserad ersättning som enligt alla utvärderingar kortade köerna. 

Se SVT-inslaget här.