Nyhetsartikel
29 jun 2018

Så vill vi lägga grunden för en ny migrationspolitik

I dag skriver Ulf Kristersson på DN Debatt om Moderaternas villkor för att kunna bilda en ny regering och om hur grunden kan läggas för en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Sverige kommer att ha ett komplicerat parlamentariskt läge efter valet den 9 september. Vi kan stå inför den svåraste svenska regeringsbildningen i modern tid. Det ställer nya krav på det politiska ledarskapet. En ny regering måste både ha en tydlig politisk idé om vart den vill föra Sverige, och förmågan att samarbeta med andra.

Erfarenheterna från den här mandatperioden förskräcker. En regering byggd på Vänsterpartiets veto har inte kunnat nå brett samförstånd. Regeringen har blivit en följetong i Lagrådet och nyss prickades Stefan Löfven tillsammans med sju av statsråden av ett enigt Konstitutionsutskott. På fyra år har regeringen fått fler eniga anmärkningar från KU än vad samtliga tidigare regeringar fått på ett kvartssekel.

Även Alliansen bör vara självkritisk. Decemberöverenskommelsen blev förödande. En svag regering som inte klarat av att regera har mött en opposition som inte verkade vilja regera. Det har inte imponerat på väljarna.

Alliansen har därför givit ett mycket viktigt gemensamt besked: inte en mandatperiod till som denna. Om Stefan Löfven inte avgår frivilligt efter valet kommer vi att rösta bort honom som statsminister. Därefter kommer nästa viktiga fas – hur får Sverige en bättre regering?

Min utgångspunkt är enkel: Jag går till val på Moderaternas politik. Jag kommer göra allt för att våra idéer ska få maximalt genomslag. Mitt mål är att bilda regering tillsammans med Alliansen. Jag inser att det kommer att bli en minoritetsregering.

En minoritetsregering måste vara lyhörd och inse sina begränsningar och förstå att det ytterst är riksdagen som bestämmer, inte regeringen. Sverige har i praktiken en helt ny parlamentarisk situation. Det kräver ett vuxet ledarskap, som verkligen kan det politiska hantverket.

Men även pragmatismen har gränser. För att kunna ge Sverige en framgångsrik regering måste man också stå för det man tror på.

Låt mig därför klargöra Moderaternas premisser för att jag ska kunna – och vilja – bilda nästa regering:

Jag kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull ekonomisk politik. En politik för arbete, företagande och tillväxt i hela Sverige. Vi är på väg mot en lågkonjunktur och måste rusta för svårare tider. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag och svenska företagare måste uppskattas mer än de beskattas.

Jag kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige behöver ett starkare försvar och ska delta i det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet med andra västliga demokratier. Sverige borde fullt ut bli medlem av Nato och vi ska självklart förbli medlem i EU. 75 procent av Sveriges handel sker inom EU:s inre marknad och varje tanke på ”Swexit” är utesluten.

Jag kommer slutligen bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull migrationspolitik. Stefan Löfven hänvisar alltid till EU, men ytterst kan bara vi själva skapa en hållbar svensk migrationspolitik. Sverige kan inte än en gång tappa kontrollen över flyktingmottagandet. Dessutom har vi redan en väldig uppgift att integrera de flera hundra tusen människor som redan har kommit. Den uppgiften blir bara möjlig med en stram flyktingpolitik som begränsar antalet asylsökande under lång tid framöver.

En stor del av valrörelsen har hittills handlat om migrationspolitiken. Men låt oss vara ärliga: I en av valets viktigaste frågor kan inget regeringsalternativ på egen hand lösa problemen. Det råder oenighet i migrationsfrågan både i Alliansen och inom de rödgröna partierna.

Just därför måste Sveriges problem lösas på annat sätt. Eftersom Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig varandra i denna fråga finns det i stället en unik möjlighet för oss att gemensamt ta ansvar för landet. Jag har flera gånger sedan i höstas sträckt ut en hand till Stefan Löfven för att nå fram till en vettig, långsiktig och blocköverskridande migrationspolitik. Det är nog svårt men kan inte vara omöjligt.

Historiskt har våra partier förenats i den svåra balansen mellan internationell öppenhet och ekonomisk realism. Vi har båda insett att Sverige har ett ansvar, men att även vi har begränsade resurser. Vi har dessutom varit basen för andra blocköverskridande reformer om pensionssystemet, energipolitiken och försvars- och säkerhetspolitiken.

Nu behöver Sverige ett sådant politiskt ledarskap inom migrationspolitiken. Man kan ägna sig åt politiskt spel, eller så kan man räcka ut handen till huvudmotståndaren och ta sig an en gemensam uppgift för landets bästa. För egen del vill jag hellre få saker gjorda än bara prata om allt som borde göras. 

Grunden för en ny svensk migrations­politik skulle kunna se ut så här:

  1. Moderaterna och Socialdemokraterna kommer före valet överens om att försöka bilda basen för en block­överskridande och långsiktig migrationspolitik, även efter valet.
  2. Alla riksdagspartier bjuds in till en stor parlamentarisk utredning om migrationspolitiken. Det är samma princip som tillämpats i exempelvis Riksbanksutredningen och Försvars­beredningen.
  3. Utredningens direktiv söker en samlad svensk migrationspolitik som är rättssäker, civiliserad och långsiktigt hållbar. Sverige ska ta internationellt ansvar som också är förenligt med våra välfärdssystem och vår egen förmåga till integration av nyanlända. Givet de stora integrationsproblemen måste politiken vara stram under överskådlig tid.
  4. Svensk migrationspolitik ska vara förenlig med ingångna internationella konventioner och med EU:s politik på området. Framväxande skuggsamhällen måste stoppas.
  5. Den nuvarande temporära lagen löper ut nästa sommar om inget nytt beslut fattas. Det skulle få allvarliga konsekvenser och därför förlängs den tills en ny permanent lagstiftning är på plats.

Görs detta finns historiska förutsättningar för en migrationspolitik med brett stöd både i riksdagen och hos svenska folket. Annars kommer migrationspolitiken fortsätta paralysera svensk politik under lång tid. Det vore förödande.

Jag förstår att Stefan Löfven har interna bekymmer med denna fråga, och han har hittills avvisat mitt förslag, eller inte svarat alls. Men vi ska inte göra detta för att det är enkelt, eller bra för ett enskilt parti, utan för att det är viktigt för Sverige.

Efter sommaren är det val. Jag hoppas på en hederlig valrörelse, där partierna förklarar sin egen politik, inte förtalar motståndarnas. Ska vi begära av medborgarna att de är vuxna nog att gå och rösta, så har de också rätt att kräva vuxna politiker att rösta på. Jag kommer att göra allt jag kan.

Ulf Kristersson, partiledare (M) 

Läs hela artikeln här.